Ammattijärjestöiltä kiitosta hallitusohjelman työvoimapoliittisille linjauksille

Hallitusohjelma

Työntekijäpuolen keskusjärjestöiltä sataa kiitosta hallitusohjelmaan kirjatuille työvoimapoliittisille linjauksille.

SAK:n hallitus kiittelee tiedotteessa hallituksen linjaa ottaa vakavasti työn pätkittymisen ja silppuuntumisen sekä alustatalouden haasteet.

– Alustatyö ei ole yrittäjyyttä, jos se on vain tekninen keino siirtää osa riskeistä ja maksuista työntekijän maksettavaksi ilman korvausta. Näissä tapauksissa sopimussuhde on katsottava työsopimukseksi, ja hallitusohjelma on viemässä kehitystä nyt kestävämpään suuntaan, SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta sanoo.

Hallitusohjelmaan sisältyvä nollatuntisopimusten sääntelyn kehittäminen saa myös kiitosta, samoin sukupuolten välisen tasa-arvon näkyminen hallitusohjelmassa.

– Samapalkkaisuusohjelmasta on vahva kirjaus. Palkka-avoimuutta aiotaan lisätä lainsäädännön keinoin ja raskaussyrjintää ehkäistään entistä paremmin. Perhevapaauudistuksen on oltava samansuuntainen, Eloranta korostaa.

SAK on tyytyväinen myös siihen, ettei paljon kritisoitua aktiivimallijärjestelmää enää jatketa.

– Henkilökohtaisen palvelun lisääminen on todettu myös muualla tehokkaaksi keinoksi saada ihmiset nopeasti takaisin työelämään.

SAK:n mielestä on myönteistä, että maan hallitus kutsuu järjestöjä yhteiseen työhön työllisyysasteen nostamiseksi ilman, että keinot tavoitteeseen pääsemiseksi olisi jo ennalta määrätty.

– Aikataulu ja tavoite ovat erittäin kunnianhimoisia, mutta tosimielellä lähdetään työhön. Leikkaus- ja heikennyspolitiikalle on nyt haettava vaihtoehtoja, Eloranta sanoo.

Toimihenkilökeskusjärjestö STTK on tyytyväinen, että järjestön keskeiset tavoitteet toteutuvat hallitusohjelmassa hyvin.

– Työllisyyden parantamiseksi esitetään useita keinoja, kuten aktiivista työvoimapolitiikkaa, kohtaanto-ongelmien lievittämistä ja työperäisen maahanmuuton lisäämistä. Työllisyyttä tukee myös STTK:n pitkäaikainen tavoite työikäisen väestön ja työelämän osaamistarpeisiin vastaavan jatkuvan oppimisen mahdollisuuksien kehittäminen, toteaa puheenjohtaja Antti Palola järjestön tiedotteessa.

Hallituksen tuki sopimusyhteiskunnalle on STTK:n mukaan tervetullut luottamuksen vahvistamiseksi ja työelämän laadun parantamiseksi.

– Yhteistoimintalain rakenteellinen ja sisällöllinen uudistaminen on tärkeää tuottavan työelämän edistämiseksi. STTK kannattaa uudistuksen tavoitteita lisätä henkilöstön tiedonsaantia, vaikutusmahdollisuuksia, jatkuvaa vuoropuhelua sekä työhyvinvoinnin ja osaamisen kehittämisen edistämistä; Palola muistuttaa.

Työelämä-, perhevapaa- ja sosiaaliturvauudistuksiin sekä työllisyyspalveluiden ja työttömyysturvan uudistamiseen tähtäävät lainsäädäntötyöt on saatava STTK:n mukaan ripeästi liikkeelle.

– Toivomme rakentavaa ja luottamuksellista vuoropuhelua hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen välille.

Paluu aitoon ja toimivaan kolmikantaiseen lakivalmisteluun on myönteinen asia, Palola korostaa.

Hallitusohjelma luo STTK:n puheenjohtajan mielestä mahdollisuudet todelliseen tasa-arvoloikkaan.
– Samapalkkaisuusohjelman jatko, palkka-avoimuuteen tähtäävät toimet, raskaussyrjinnän ehkäiseminen ja perhevapaauudistus ovat tämän loikan tärkeimmät elementit.

Akava suitsuttaa omassa kannanotossaan hallitusohjelmaa siitä, että tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopanostuksia lisätään.

Myös perhevapaauudistuksen toteuttamisesta tehtiin kauan odotettu päätös.

– Uudistuksen tulee lisätä työelämän ja sukupuolten välistä tasa-arvoa ja perheiden valinnanmahdollisuuksia. Lisäksi Akava edellyttää valmistelulta, että uudistuksella on myönteinen vaikutus työllisyyteen, puheenjohtaja Sture Fjäder korostaa.

Akavan mielestä julkisen talouden tasapaino ja työllisyydestä huolehtiminen edellyttävät kykyä reagoida nopeasti, jos suhdanne edelleen heikkenee.

– On hyvä, että uusia työpaikkoja pyritään luomaan hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen yhteistyöllä. Hallituksella on kuitenkin päävastuu edellytyksistä uusien työpaikkojen syntymiseen. Erityisesti toimenpiteitä on suunnattava siihen, että pelkän perusasteen suorittaneiden työllisyysastetta saadaan merkittävästi nostettua, Fjäder sanoo.

Akava pitää myönteisenä myös sitä, että hallitusohjelmassa on linjaus kilpailukieltojen käytöstä.