Ajatuspaja Alkion kysely: Perussuomalaisten ja vihreiden viesti puhuttelee nuoria – muut puolueet hahmottumatonta massaa, joiden viestiä ei ymmärretä

Puoluekannatus

Jos eduskuntavaalit järjestettäisiin nyt, äänestäisi 19 prosenttia nuorista perussuomalaisia, selviää Ajatuspaja Alkion teettämästä kyselytutkimuksesta, jossa tutkittiin 15—29-vuotiaiden nuorten puoluenäkemyksiä, arvoja ja kansalaistoimijuutta.

Toiseksi suosituin puolue nuorten keskuudessa oli vihreät (15), SDP kolmas (12) ja kokoomus neljäs (11) prosentin kannatuksella. Keskustan kokonaiskannatus oli tutkimuksessa 6 prosenttia. Puoluekantaansa ei osannut kertoa 22 prosenttia vastaajista.

Ajatuspaja Alkion tutkimuskoordinaattorin Pauliina Maukosen mukaan perussuomalaisten nousu nuorten suosituimmaksi puolueeksi on uusi ilmiö.

– Erilaisissa barometreissä, nuorisovaaleissa ja tutkimuksissa nuorten suosituimpia puolueita ovat olleet jo pitkään vihreät ja kokoomus. Nyt kokoomus on joutunut väistymään, hän huomauttaa.

Kärkipuolueiden kannatus on vahvasti sukupuolittunut.

Perussuomalaisia äänestäisi 29 prosenttia miehistä ja vain 10 prosenttia naisista, kun taas vihreitä äänestäisi 24 prosentia naisista ja vain 8 prosenttia miehistä. Myös kokoomus on enemmän miesten puolue.

Perussuomalaisten kannattajia yhdistävät miesvaltaisuuden lisäksi matala koulutustausta ja asenne politiikkaan kulttuurisena tai toimintatavallisena kysymyksenä.

Kyselytutkimuksen mukaan perussuomalaisissa ja vihreissä nuoriin vetoavat puolueiden arvot sekä viestien ymmärrettävyys.

Vihreät eroavat vastaajien mukaan muista puolueista siinä, että he puhuvat nuorille tärkeistä asioista ja puolueen viestintä sekä muu toiminta on nykyaikaista ja nuoriin vetoavaa. Vihreät nähdään myös yhteiskuntaa uudistavana puolueena, joka huomioi myös yhteiskunnan vähemmistöryhmät.

Perussuomalaisten koettiin kertovan rehellisesti omista tavoitteistaan ja heillä nähtiin olevan rohkeutta tehdä vaikeita ja epäsuosittuja päätöksiä.

Pauliina Maukosen mielestä perussuomalaiset ja vihreät ovat onnistuneet sanoittamaan nuorille, kuinka he eroavat muista puolueista.

– Muut puolueet ovat nuorille ikään kuin hahmottumatonta puoluemassaa, joiden viestiä ei ymmärretä. Nuorten neuvot puoluetoimijoille ovat kuitenkin selkeät. Puolueiden tulee keskittyä etsimään ratkaisuja Suomen suuriin ongelmiin ja haasteisiin, jotta ne olisivat kiinnostavampia nuorten silmissä, hän analysoi.

Kyselytutkimuksen otos kerättiin sähköisellä kyselyllä 18.8.2020 – 4.9.2020. Tutkimukseen vastasi yhteensä 1028 iältään 15 – 29-vuotiasta suomalaista.