Virkamiehet näkevät taloustilanteen paljon valoisampana kuin neljä vuotta sitten

Pääkirjoitus

Valtiovarainministeriö julkisti maanantaina ensi vaalikauden talous- ja hallintopolitiikkaa käsittelevän virkamiespuheenvuoron. Ero neljän vuoden takaiseen vastaavaan katsaukseen on jopa dramaattinen.

Neljä vuotta sitten valtiovarainministeriö arvioi julkisen talouden sopeutustarpeeksi kuusi miljardia euroa. Tämän verran piti leikata valtion ja kuntien menoja tai korottaa veroja.

Pääministeri Juha Sipilä kertoi lauantaina keskustan vaalikampanjan avajaisissa, että vuoden 2015 eduskuntavaalien valtiovarainministeriön ylin johto luki hänelle vielä synkemmät madonluvut kuin ennen vaaleja. Tulevalle pääministerille esiteltiin jopa seitsemän miljardin euron leikkauslistoja.

Valtiovarainministeriö ennakoi nyt kahden miljardin euron sopeutustarvetta julkisiin menoihin ensi vaalikaudella.

Työllisyysasteen nousu 75 prosenttiin toisi lisäksi kahden miljardin pelivaran vuoteen 2025 mennessä. Sote-uudistuksella pitäisi edelleen leikata sosiaali- ja terveydenhuollon menojen kasvua kolmella miljardilla 2020-luvun loppuun mennessä.

Väestön ikääntymisestä johtuvaa kestävyysvajetta taklattaisiin näin yhteensä seitsemällä miljardilla.

Juha Sipilän hallituksen onnistumisen ansiosta keskusta uskaltaa ehdottaa nyt monia konkreettisia parannuksia kansalaisten palveluihin ja tulonsiirtoihin.

Valtiovarainministeriö pohjustaa vaalikeskustelua nyt aivan toisella otteella kuin neljä vuotta sitten. Kahden miljardin sopeutustarpeesta saadaan toki väittelyä aikaan vaaleissa. On turha odottaa, että puolueet sitoutuisivat siihen sellaisenaan.

Erityisen hankalaa on menoleikkausten ja veronkorotusten painotus ja ajoitus. Valtiovarainministeriö toteaa itsekin, että mahdolliset veronkorotukset olisi kyettävä tekemään vaarantamatta työpaikkojen syntyä. Työhön ja yrittämiseen kohdistuvat veronkorotukset olisivat myrkkyä työpaikkojen luomiselle.

Suurempi yksimielisyys vallitsee työllisyysasteen noston tarpeesta. Keinoista ollaankin sitten varmasti eri mieltä. Esimerkiksi sopii päättymässä oleva vaalikausi. Opposition mielestä Juha Sipilän hallituksella ei ole joko mitään ansiota työllisyyden paranemiseen tai ainakin se on käyttänyt vääriä keinoja työpaikkojen luomiseksi.

Toivoa sopii, että puolueissa luettaisiin tarkasti myös virkamiesten ajatukset sote-uudistuksesta. Heidän mielestään vastuu sote-palveluista pitää siirtää kuntia suuremmille yksiköille ja maakunnissa tehty työ sote-uudistuksen hyväksi pitää hyödyntää täysimääräisesti.

Seuraava hallitus säästyisi monelta harmilta, jos nykyinen eduskunta hyväksyisi sote-uudistuksen keskeisen lainsäädännön. Toivottavasti eduskunnan enemmistö jaksaa katsoa tässä asiassa vaalipäivän yli.