Kunta-alan palkkariita horjuttaa koko työmarkkinakenttää

Pääkirjoitus

Kunta-alan palkkariita on ajautunut niin pahaan juntturaan, että sitä kuvaamaan sopii Väinö Linnan Tuntemattoman sotilaan loppupuolella käyty vuoropuhelu.

Saarroksiin joutuneen pataljoonan upseerit, kapteeni Kariluoto ja luutnantti Koskela pohtivat tehtävää, jonka taisteluosaston johtaja on antanut Kariluodolle. Tämän pitäisi murtautua taistellen ulos saarroksesta.

Luutnantti Koskela pitää tehtävää mahdottomana ja ennakoi operaation lopputuloksen: vihollinen torjuisi vastahyökkäykset ja koko pataljoona olisi vaarassa tuhoutua.

-Mies se joka sen tilanteen selvittää.

Kariluoto vastaa, että äkkiä siitä selvittämästä pääsee, koska kerran se vaan kirpaisee. Näin hän ennakoi omaa kaatumistaan vastahyökkäyksessä.

Kunta-alan työehtosopimusneuvottelut ovat ajautuneet yhtä mahdottomalta näyttävään umpikujaan, eikä näkyvissä ole miestä eikä naista, joka tilanteen selvittäisi.

Hoitajajärjestöt Tehy ja Super ovat vaatineet viiden vuoden palkkaohjelmaa, joka toisi niiden jäsenille joka vuosi 3,6 prosenttia korkeammat palkankorotukset. Ne hylkäsivät kaksi viikkoa sitten sovittelulautakunnan ehdotuksen, jonka palkkaohjelma olisi tuonut vain prosentin ylimääräisen korotuksen vuodessa.

Muille kuntapuolen palkansaajia edustaville järjestöille sovintoehdotus olisi kelvannut. Ne jatkoivat neuvotteluja työnantajien KT:n kanssa, mutta ratkaisuun ei päästy. Palkansaajajärjestöt vaativat takeita siitä, että niiden jäsenet saisivat samat korotukset kuin hoitajat myöhemmin sopivat.

Muut järjestöt uhkasivat vielä lakolla Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiriä, joka yritti tehdä Tehyn ja Superin paikallisen sopimuksen palkkojen korottamisesta. Myös työnantajien KT tuomitsi hankkeen.

Tehy ja Super ovat panneet toivonsa poliittisiin päättäjiin ja eduskuntavaalien lähestymiseen. Jos riitä pitkittyy syksyyn, puolueille ja ehdokkaille syntyy kova paine ymmärtää hoitajien vaatimuksia.

Tehy ja Super syyttivät tiistaina muita järjestöjä siipeilystä. Ne aikoivat päättää omista jatkotoimistaan kuten joukkoirtisanoutumisista sen jälkeen kun muut kunta-alan järjestöt ovat tehneet sopimukset. Nyt tältä taktiikalta uhkaa pudota pohja pois.

Kuntapuolen palkansaajat jäävät ilman palkankorotuksia niin kauan kuin kiista jatkuu.

Neuvottelutilanne on umpisolmussa. Valtakunnansovittelija Vuokko Piekkala nosti kädet pystyyn hoitajien vaatimusten edessä jo aikoja sitten ja esitti sovittelulautakunnan asettamista. Alivaltiosihteeri Elina Pylkkäsen johtaman sovittelulautakunnankin eväät alkavat olla aika vähissä, koska sen ensimmäiseksi ja viimeiseksi tarkoittama esitys hylättiin.

Kiistan ytimessä on kysymys siitä, voivatko Tehy ja Super saada muita suuremmat korotukset. Muille ammattiliitoille tämä ei käy, työnantajille vielä vähemmän.

Yksityisen sektorin työnantajat ovat pitäneet kiinni Suomen mallista, jossa avoimessa kansainvälisessä kilpailussa toimiva vientiteollisuus määrittelisi myös julkisen sektorin palkankorotusraamit. Työnantajat kauhistelivat jo sovintolautakunnan ehdotusta, joka olisi tuonut kuntasektorille hiukan teollisuutta suuremmat korotukset.

Teollisuus sopi vuoden alussa kaksivuotisen palkkaratkaisun, jossa ensimmäisen vuoden palkankorotukset jäivät noin kahteen prosenttiin. Ensi vuoden korotuksista on määrä neuvotella syksyllä.

Teollisuuden palkansaajat seuraavat nyt tarkasti, miten kuntapuolen palkka riita ratkeaa. Liitot tuskin nielevät mukisematta sitä, että niiden jäsenet saisivat hoitajia pienemmät korotukset.

Tehy ja Super ovat panneet toivonsa poliittisiin päättäjiin ja eduskuntavaalien lähestymiseen. Jos riitä pitkittyy syksyyn, puolueille ja ehdokkaille syntyy kova paine ymmärtää hoitajien vaatimuksia. Tukeehan kansakin niitä, kun gallup-kysymykset on oikein muotoiltu.

Luutnantti Koskelan tavoin kansantalouden asiantuntijoiden olisi nyt helppo piirtää synkkä kuva kunta-alan työriidan lopputuloksesta. Jos hoitajat saisivat muhkeat korotukset, muut palkansaajat kirisivät perässä.

Palkkakilpailu johtaisi viennin kilpailukyvyn menetykseen, työttömyyden kasvuun ja julkisen velan repeämiseen. Tämä tapahtuisi tilanteessa, jossa Ukrainan sota varjostaa muutenkin talouden näkymiä.

Mies tai nainen se, joka tämän tilanteen selvittää.