Kokoomuksen EU-taktiikka sortui omaan mahdottomuuteensa

Pääkirjoitus

Kokoomuksen eduskuntaryhmä perui torstaina viikon vanhan päätöksensä, jonka mukaan se olisi äänestänyt tyhjää EU:n 750 miljardin euron elvytyspakettia koskevassa äänestyksessä.

Kokoomus oli nousemassa ratkaisevaan asemaan sen jälkeen, kun eduskunnan perustuslakivaliokunta katsoi paketin vaativan kahden kolmasosan enemmistöä. Hallituspuolueiden äänet eivät tällöin riitä paketin läpiviemiseen, sillä niillä on yhteensä vain 117 edustajaa. Määräenemmistöön tarvitaan 134 ääntä, jos kaikki edustajat puhemiestä lukuun ottamatta osallistuvat äänestykseen.

Joku kokoomuksen taktikko keksi, että puolue voisi äänestää tyhjää. Silloin hallitus saisi tahtonsa läpi omin voimin, sillä tyhjiä ääniä ei lasketa mukaan määräenemmistön laskennassa.

NIINPÄ kokoomuksen eduskuntaryhmä päätti viime viikolla äänestää tyhjää. Perusteena oli, että puolue ei voinut tukea elvytyspakettia sen puutteiden vuoksi. Toisaalta kokoomus ei halunnut saattaa Eurooppaa sekasortoon, mihin paketin kaatuminen Suomessa voisi johtaa.

Tämä päätös saati sen perustelut eivät kestäneet päivänvaloa. Kokoomuslaiset tuskin itsekään uskoivat siihen, että he olisivat kyenneet neuvottelemaan EU:ssa paremman ratkaisun.

Kokoomuksen eurooppalaiset sisarpuolueet ovat olleet innokkaimpia elvytyspaketin ajajia. Puheet kokoomuksesta Suomen EU-myönteisimpänä puolueena alkoivatkin kuulostaa kovin ontoilta.

Tyhjän äänestäminen herätti rajua arvostelua kokoomuksen sisällä. Esimerkiksi Helsingin pormestari Jan Vapaavuori piti sitä vääränä ratkaisuna ja arveli sen johtuneen perussuomalaisten pelosta.

Päälle päätteeksi useat kokoomuksen kansanedustajat ilmoittivat äänestävänsä pakettia vastaan. Tämä pudotti pohjan pois tyhjän äänen taktiikalta.

Niinpä kokoomuksen eduskuntaryhmä joutui pyörtämään päätöksensä. Se ilmoitti torstaina antavansa edustajilleen vapaat kädet ensi viikon äänestyksessä.

Kokoomuslaiset tuskin itsekään uskoivat siihen, että he olisivat kyenneet neuvottelemaan EU:ssa paremman ratkaisun.

KOKOOMUS perusteli nopeaa kelkankäännöstä valtiovarainvaliokunnan hyväksymillä lausumilla, joilla se evästi pakettia mietinnössään. Lausumissa korostetaan, että elvytyspaketti voi olla vain kertaratkaisu eikä se saa ennakoida pysyvää käytäntöä.

Lisäksi lausumissa vaaditaan EU:n perussopimuksen niin sanotus bail out -periaatteen pitämistä voimassa. Sen mukaan kunkin jäsenmaan on vastattava omista sitoumuksistaan eli lainoja ei voi maksattaa muilla jäsenmailla.

Puheenjohtaja Petteri Orpo ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen korostivat lausuntojen merkitystä harvinaisen pontevasti torstaina.

YLEENSÄ oppositiopuolueet arvioivat eduskunnan valiokuntien lausuntoja varsin happamasti. Niillähän on totuttu paikkailemaan hallituspuolueiden erimielisyyksiä tilanteessa, jossa ei ole päästy yksimielisyyteen varsinaisten lakipykälien korjaamisesta.

Irvileukojen mukaan valiokuntien lausumat ovatkin ”Piae cantiones”, hurskaita lauluja tai toivomuksia keskiaikaisen latinankielisen laulukirjan otsikkoa soveltaen.

Tällä kertaa lausumilla voi olla tavallista enemmän painoarvoa, koska niillä evästetään määräenemmistön vaativaa päätöstä.

Kokoomuksen ryhmä hajoaa ensi viikon äänestyksessä. Osa äänestää jaa, osa ei, ehkäpä joku vanhan päätöksen mukaan tyhjääkin. Paketin läpimeno vaatisi parinkymmenen kokoomuslaisen jaa-ääntä.

Tapausten kulku ei ole kunniaksi kokoomukselle. Ulospäin näytti siltä, että puolueen taktiikan määräsi perussuomalaisten pelko eikä periaatteellinen EU-myönteisyys.

Petteri Orpokin joutui myöntämään Helsingin Sanomille, että puolueen toiminta on näyttänyt soutamiselta ja huopaamiselta.