Keskustan mallia on helppo puolustaa – vastikkeeton perustulo on haihattelua

Pääkirjoitus

Keskusta julkisti viikolla oman perustulomallinsa. Keskustan mallissa kaikki perusturvaetuudet työmarkkinatuesta äitiys- ja vanhempainrahaan kootaan yhdeksi kokonaisuudeksi.

Samalla kaikki perusturvaan liittyvät palvelut keskitetään yhdelle luukulle.

Keskustan mallissa perustulo pienentyy tulojen kasvaessa ja liukenee jossakin vaiheessa kokonaan pois. Ilman tuloja sen suuruus vastaa nykyistä toimeentulotuen tasoa eli 550–560 euroa kuukaudessa.

Keskustan keskeisenä tavoitteena on sovittaa perusturva, asumistuki ja verotus yhteen niin, että työn tekeminen on aina taloudellisesti kannattavaa.

Perustuloa saavalle keskustan mallissa jäisi jokaisella työllä tienatusta lisäeurosta käteen kohtuullinen määrä, esimerkiksi vähintään 40 prosenttia.

Keskustan perustulomallia on kritisoitu siitä, että se ei ole täysin vastikkeeton.

Perinteisen käsityksen mukaan perustulo tipahtaa saajan tilille automaattisesti ilman erillisiä vaatimuksia tai pelkoa sanktioista.

Keskustan mallissa työkykyisten henkilöiden pitää olla työmarkkinoiden käytettävissä ja osallistua esimerkiksi työvoimahaastatteluihin. Tällainen vastikkeellisuus ei kriitikoiden mukaan kuulu perustuloon.

Tuoreen selvityksen mukaan hallituksen perustulokokeilussa mukanaolo ei vaikuttanut henkilöiden työllistymiseen. Osallistujien hyvinvointi sen sijaan oli parempi kuin vertailuryhmän jäsenillä.

Perustulokokeilussa mukana olleet 2 000 henkilöä saivat 560 euron suuruista perustuloa. Mahdolliset lisätulot eivät vaikuttaneet tuen suuruuteen.

On haihattelua kuvitella, että yhteiskunta pystyisi tarjoamaan kaikille halukkaille ilman mitään ehtoja 550 euron tai vielä suuremman perustulon.

Keskustan vastikkeellinen perustulomalli korostaa yksilön vastuuta. Heikommassa asemassa oleville taataan kohtuullinen perustulo, mutta työkykyisten edellytetään olevan työmarkkinoiden käytettävissä.

Väitteet, joiden mukaan malli sotii keskustalaista arvomaailmaa vastaan, ovat kaukaa haettuja.  

On haihattelua kuvitella, että yhteiskunta pystyisi tarjoamaan kaikille halukkaille ilman mitään ehtoja 550 euron tai vielä suuremman perustulon.

Ajatus on hieno ja kannatettava, mutta se ei valitettavasti ole realistinen.

Julkisen talouden kestävyysvaje, alhainen syntyvyys, ikääntyvä väestö ja toiveet työllisyysasteen nostamisesta ovat vaikeasti sovitettavissa yhteen vastikkeettoman perustulon kanssa.

Tuore tutkimustieto, jonka mukaan perustulolla ei ole työllisyyttä parantavia vaikutuksia, tukee keskustan esittämää mallia.

Vastikkeettoman perustulon hintalappu on yksinkertaisesti liian kallis.

Keskustan päätös kallistua kovasta julkisesta paineesta huolimatta vastikkeellisia elementtejä sisältävän perustulomallin kannalle oli ainoa oikea.