Näkökulmamme Lapin vaelluskalatilanteeseen

Mielipide

Kuuden eduskuntapuolueen Lapin piirit on ovat julkaisseet yhteisen vetoomuksen lohen puolesta. Uutisen kertoi ensimmäisenä STT.

Kemi-ja Ounasjoen vesistöon ollut suljettuna yli 75 vuotta vaelluskaloilta. Nyt syntyneellä yhteisvetoomuksella halutaan katsoa tulevaisuuteen ja vaatia vaelluskalojen palauttamista Euroopan suurimmalle poikastuotantoalueelle. Vetoomuksen ovat allekirjoittaneet kaikkien eduskuntapuolueiden Lapin piirien edustajat. Lappilaisten yhteinen tahtotila on siis erittäin suuri.

Puolueet ovat yksituumaisia vaelluskalojen palauttamisen mahdollisuuksista vahvistaa Lapin taloudellista elinvoimaa. Tämä on nähtävissä juuri parasta aikaa Tornion-Muonionjoella, jossa matkailuyrittäjien tilauskirjat ovat täyttyneet kalastusmatkailijoiden toimesta.

Käänteisesti tämä valitettavasti näkyy vaelluskalojen mukanaan tuoman elinvoiman menettämisenä Tenojokilaaksossa, jonka sulkeminen lohen kalastukselta aiheuttaa suuria haasteita alueen ihmisille. Alueella pelätään lohen kaipuun myötämielenterveysongelmien lisääntymistä.

Nykyinen lainsäädäntö edellyttää kaikkien eliöiden kulkemisen varmistamista patojen ohi. Patoihin on rakennettava riittävillä ympäristövirtaamilla olevat ohitusuomat. EU:n vesipuitedirektiivi edellyttää tätä lainsäätäjiltä ja viranomaisilta.

Suomi on saanut asiasta jo kaksi kertaa huomautuksen, vuosina 2015 ja 2019.

Villilohi ry vaatii hallitukselta voimakkaampia toimia vaelluskalojen palauttamiseksi. Valtion on enemmistöomistajuutensa perusteella ohjattava vesivoimayhtiöiden toimintaa lain edellyttämälle tasolle. Vaellusyhteys padotuissa vesistöissä on palautettava, kuivuneita uomia on vesitettävä, kutualueita on kunnostettava ja ylisiirtoja sekä mätirasiaistutuksia luonnonkierron syntymiseksi on tehostettava.

Villilohi ry järjesti etävaalipaneelin 22.5.2021. Tilaisuudessa syntyi ajatus laajan rintaman synnyttämiseksi palauttamaan vaelluskalat entiseen Euroopan suurimpaan lohijokeen. Nyt tuo vetoomus on allekirjoitettuna, teksti ei jätä sijaa selittelyille.

Villilohi ry kiittää kaikkia puolueita ja niiden edustajia yhteistyön syntymisestä. Tämä on merkittävä avaus Kemijoen vesistön tulevaisuuden kannalta. Lohi on palautettava ja sitä vaativat yhteisrintamassa kaikki puolueet!

Villilohi-yhteistyöverkosto vaelluskalojen puolesta ry