Savola kysyy leskeneläkkeestä ja kelirikosta

Savola

Ähtäriläinen kansanedustaja Mikko Savola (kesk.) on jättänyt eduskunnalle kaksi kirjallista kysymystä torstaina 12.4.

Savola painottaa tiedotteessaan, että perustienpidossa on pidettävä ensisijaisesti huolta kaikista tärkeimmistä väylistä alempiasteisen liikenneverkon osalta.

Toisessa kannanotossaan Savola esittää, että toimeentulo leskeneläkkeellä olisi pystyttävä turvaamaan niin kauan, kun toisella asteella opiskelevat täysi-ikäiset lapset kuuluvat edelleen samaan ruokakuntaan.

Savola muistuttaa, että maaseudun sorateistä osa on merkittäviä yhteysteitä, jotka kunnossa ollessaan helpottavat merkittävästi alueellista liikennettä ja sujuvoittavat ihmisten arkea.

– Alueellisesti merkittävien yhteysteiden kunnossapidollista tärkeysjärjestystä olisi syytä selvittää ja turvata ensimmäisenä niiden kunnossa pysyminen.

– Monille nämä tiet ovat ainoa reitti esimerkiksi lähimpään keskukseen. Toisaalta niiden kätevyyden takia ne ovat suosittuja agro-biotalouden ja raskaan liikenteen käytössä. Vuosittain nämä väylät pettävät suhteellisesti kovan käyttöpaineen alla joka niihin kohdistuu.

Toisessa kirjallisessa kysymyksessään, miten hallitus turvaa leskeneläkkeen riittävyyden huomioiden samassa ruokakunnassa asuvat täysi-ikäiset toisen asteen opiskelijat.

Savola kertoo, että leskeneläkettä vähennetään, kun perheen nuorin lapsi täyttää 18 vuotta. Pienennys tehdään myös 6 kuukautta edunjättäjän kuolemasta, jos lapseneläkkeeseen oikeutettuja lapsia ei ole ja leski ei vielä saa omaa työeläkettä.

Heti leskeneläkkeen alkaessa sitä pienennetään, jos leski on täyttänyt 65 vuotta tai saa omaa työeläkettä

– Nämä ehdot huomioivat kuitenkin huonosti tilanteen jossa täysi-ikäiset, toisella asteella opiskelevat lapset kuuluvat edelleen samaan ruokakuntaan, Savola toteaa.

– Vanhemman ennenaikainen tai yllättävä kuolema tiivistää usein jäljelle jäävän perheen ja esimerkiksi opiskelujen aikana kotona asuminen voi toimia luontevana tapana jatkaa elämää mahdollisimman normaalisti. Tästä syystä toimeentuloa olisi pystyttävä turvaamaan niin kauan, kun ruokakuntaan kuuluu useampi perheenjäsen.