Paloniemi, Vehkaperä ja Kurvinen Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön valtuuskuntaan

Lapsiasia

Keskustan kansanedustajat Aila Paloniemi, Mirja Vehkaperä ja Antti Kurvinen on nimetty Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön (ITLA) valtuuskunnan jäseneksi.

Varajäseniksi on valittu Niilo Keränen ja Petri Honkonen.

Eduskunta juhlisti Suomen itsenäisyyden satavuotisuutta lasten hyvinvointia ja yhdenvertaista kehitystä tukevalla juhlapäätöksellä 5.12.2017.

Juhlapäätöksen myötä eduskunta antoi suostumuksensa säätiön pääomittamiselle 50 miljoonalla eurolla ja asetti säätiölle valtuuskunnan.

Valtuuskunnan lakisääteisenä tehtävänä on antaa vuosittain säätiön toiminnasta kertomus eduskunnan puhemiesneuvostolle.

Säätiön sääntöjen mukaisesti valtuuskunta seuraa, tukee ja edistää säätiön toimintaa.

Lisäksi valtuuskunta valitsee säätiön hallituksen jäsenet ja varajäsenet.