Paloniemi: Tyttöjen koulutus on kehityksen avain

Tyttöjen päivä

Keskustan kansanedustaja Aila Paloniemi (kesk.) sanoo Tyttöjen päivän kannanotossaan, että naisten kouluttaminen on eräs tehokkaimmista keinoista naisten ja koko lähiyhteisön aseman parantamiseen.

Paloniemen mukaan valmentajan tai neuvonantajan avulla tytöille ja naisille voidaan viedä oppia yksittäisistä asioista.

– Ellei pystytä opettamaan systemaattisesti kouluaineita, voidaan usein antaa vinkkejä hygienia, terveys- ja seksuaaliterveyden asioissa.

Paloniemi sanoo, että tätä työtä ovat tehneet niin lääkärijärjestöt kuin monet kehitysapu- ja muut vapaaehtoisjärjestöt. Myös eduskunnassa toimiva Väestö- ja kehitysryhmä on koko olemassaolonsa ajan pitänyt esillä seksuaaliterveyden- ja oikeuksien toteutumista kehityspolitiikassa, hän huomauttaa.

– Elämme maailmassa, jossa kasvaa historian suurin lasten ja nuorten sukupolvi. Heidän koulutuksensa, terveytensä ja työllistymisensä tulee määrittämään yhteiskuntien suunnan ja kehityksen. Lapset ja nuoret eivät ole ongelma, joka tulee ratkaista, tai kohde, joka vain passiivisesti odottaa aikuisten toimenpiteitä. Lapset ja nuoret ovat itseoikeutettuja tulemaan kuulluiksi ja osallistumaan heitä koskevaan päätöksentekoon.

Paloniemen mukaan voimme edellyttää valtioita laatimaan lapsiavioliitot kieltäviä lakeja.

– Lakeja on myös valvottava ja lainrikkojia rangaistava. Tyttölasten vanhempia on opetettava ymmärtämään, kuinka vahingollisia lapsiavioliitot ovat. Jos tytöt saavat käydä terveinä koulua ja avioitua vasta aikuisina, heidän panoksensa auttaa koko perhettä nousemaan köyhyydestä

Maailmassa yli 14 miljoonaa alaikäistä tyttöä pakotetaan joka vuosi naimisiin vanhempien valitseman miehen kanssa. Sodat, konfliktit ja luonnonkatastrofit lisäävät tätä, koska monet vanhemmat kuvittelevat turvaavansa tytön elämän naittamalla hänet nuorena.

– Turvasta ei ole usein tietoakaan. Sen sijaan tyttöjen lapsuus ja mahdollisuus koulun käyntiin loppuu, heitä pahoinpidellään ja kohdellaan kaltoin ja he kärsivät syvistä psyykkisistä ja fyysisistä traumoista. Tytöillä on myös suuri riski kuolla liian varhaisiin raskauksiin ja synnytyksiin. Jos ehkäisy yleistyisi, äitiyskuolemia voitaisiin välttää, keskustaedustaja sanoo.