Keskustanaisten puheenjohtajisto: Naisyrittäjien määrässä riittää kirimistä

Yrittäjyys

Naisten osuus koko yrittäjäkunnasta on Suomessa edelleenkin vain vajaa kolmasosa. Myös mielikuva yrittäjästä on sukupuolittunut, keskustanaisten puheenjohtaja Sari Palmu sekä varapuheenjohtajat Marjut Lehtonen ja Päivi Mononen-Mikkilä katsovat.

– Palkitut huippujohtajat, vuoden yrittäjät, bisnesseminaarien puhujat ovat useimmiten keski-ikäisiä tai keski-iän ylittäneitä miehiä. Nyt suomut pitääkin pudottaa silmiltä.

Pienet ja keskisuuret yritykset ovat avainasemassa työllistäjinä ja hyvinvoinnin luojina. Niiden ratkaisuista ja valinnoista lähtee myös aito muutos liikkeelle, he korostavat.

– Pörssiyritysten on jo pakko ottaa sukupuolijakauma huomioon johdossa ja henkilöstössä, koska tämä vaikuttaa pörssikursseihin ja työnantajamielikuvaan. Pk-yrityksille kannustimet eivät ole yhtä konkreettisia, mutta arvovalinnoillaan ne vaikuttavat omaan ja koko yrittäjyyden tulevaisuuteen.

Jos yleinen mielikuva yrittäjyydestä on miehinen, on vaikeaa rohkaista nuoria naisia yrittäjänuralle, naisjärjestön johto näkee.

– Koulutuspolkuihin – olivatpa ne sitten ammatillisia tai korkeakoulupohjaisia – tarvitaan yrittäjyyteen ohjaaminen varteenotettavana vaihtoehtona. Julkinen sektori ei voi äärettömästi kasvaa. Yrittäjyydelle sen sijaan on tilaa.

– Nuoret tarvitsevat mentorointia ja valmennusta verkostoitumiseen. Yritysten välinen yhteistyö, osaamispääoman jakaminen voi vauhdittaa uusien yritysten syntyä. Yrittäjäjärjestöjen pitäisi havahtua rekrytoimaan naisia yritysmentoreiksi ja tietoisesti nostaa naisia julkisissa ulostuloissaan. Tällä vaikutetaan myös rahoitukseen, joka on yrityksen alkutaipaleella olennaista, Palmu, Lehtonen ja Mononen-Mikkilä sanovat.

Kolmikolla on myös tavoite tulevaisuuteen.

– Ottakaamme tavoitteeksemme se, että kymmenen vuoden päästä naisia on yrittäjistä vähintään puolet ja että he kuuluvat ja näkyvät myös elinkeinoelämän näköalapaikoilla.