Keskustan Maijala kannattaa hirvenpyynnin aikaistamista koko Lappiin

Metsästys

Kansanedustaja Eeva-Maria Maijalan (kesk.) mukaan hirvenpyynnin aikarajoihin on tulossa muutoksia syksystä 2017 alkaen.

Aikaistettu hirvenpyynti laajentuisi Ylä-Lapin lisäksi myös Keski-Lapin kuntiin. Maijalan mukaan myös syyskuun alun metsästys tulisi olla mahdollista koko Lapissa, kuten Lapin alueellinen riistaneuvostokin on esittänyt.

Jahtiaikaa olisi 1.–15. syyskuuta ja jälleen lokakuun toisesta lauantaista marraskuun loppuun. Välissä olisi rauhoitus kiima-ajan vuoksi.

Mallia ollaan ottamassa Ruotsista, jossa metsästysalue ulottuu Lapin maakuntaa alemmas.

– Suomessakin alue tulisi olla mahdollista ulottaa koko Lappiin ja muutama Koillismaan kuntakin voisi tulla kysymykseen, Maijala toteaa.

Maijala antaisi paikallisille riistanhoitoyhdityksille vallan päättää toisinkin. Hänen mielestään hirvenpyynnin sääntelyssä on yleensäkin huomioitava paikalliset olosuhteet.

– Riistanhoitoyhdistykset voisivat määritellä kunnan sisäisistä poikkeuksista, mikäli kunnassa ei aikaisempaa hirvenpyyntiä painavien syiden vuoksi pidettäisi perusteltuna.

– Nykyinen hirven metsästysaika ei ole ollut ihanteellinen Pohjois-Suomeen. Lumi tulee meillä maahan etelää aikaisemmin, lumipeite on paksumpi ja ilma on kylmempi kuin etelässä. Myös valoisa aika on lyhyempi meillä kuin etelässä syksyllä. Jos hirvenpyyntiaikaa muutetaan poronhoitoalueella, niin myös poronhoitotyöhön osallistuvat henkilöt ehtisivät osallistua kunnolla aikaisemmin syyskuussa alkavaan hirvenmetsästykseen.