Keskustan Kurvinen jyrähtää: Valtion palvelujen ja työpaikkojen keskittäminen menneisyyden politiikkaa

Kurvisen mielestä digitalisaatio mahdollistaa hallinnon hajauttamisen
Politiikka

Käytännössä yksittäiset ministerit ja ministeriöt käyttävät täydellistä valtaa määrittää, minne valtion palveluja, työpaikkoja ja virastoja perustetaan tai mistä päin Suomea niitä lakkautetaan, keskustan kansanedustaja Antti Kurvinen jyrähtää.

– Muutamissa ministeriöissä sitä tehdään sumeilematta ilmeisen ideologisin perustein, Kurvinen harmitteli eduskunnan täysistunnossa keskiviikkona.

Kurvisen mielestä Suomessa kuljetaan pahasti jälkijunassa ajattelutavassa sen suhteen, missä valtionhallinnon töitä ja tehtäviä voidaan hoitaa. Hän syyttää, että muutamien ministeriöiden virkakunnan silmissä maakuntien keskuskaupungit, saati seutukaupungit eivät ole kelvollisia hoitamaan koko valtakuntaa palvelevia tehtäviä.

– Osaamisesta se ei ole kiinni, vaan kyse on vanhanaikaisista asenteista. Kun esimerkiksi Ruotsissa valtion palveluja ja työpaikkoja hajautetaan eri puolille kuningaskuntaa, niin Suomessa vallalla on putkinäköinen keskittämisen politiikka, missä muita vaihtoehtoja kuin pääkaupunkiseutu ei edes aidosti mietitä.

Kurvisen mielestä tästä ovat osoituksena oikeusministerin päätös sijoittaa tuomioistuinvirasto Vantaalle ja sisäministeriön päätös siirtää kriisinhallintakeskus Kuopiosta Helsinkiin.

Kurvinen pitää valtion palvelujen ja työpaikkojen keskittämistä menneisyyden politiikkana. Hän katsoo, että ensi vaalikaudella päätökset valtion palvelujen, työpaikkojen ja virastojen sijoittamisesta on tuotava koko hallituksen ratkaistaviksi valtioneuvoston yleisistuntoon.

– Kyse ei ole vain siitä, missä jokin virasto toimii. Kyse on ihmisten palveluista, maan tasapainoisesta kehittämisestä, päätösten aiheuttamista kerrannaisvaikutuksista sekä kaupunkien ja kuntien verotuloista.

Pohjalaisedustaja Kurvinen luottaa, että digitalisaation avulla työpaikkojen sijoittaminen eri puolille maata on entistä helpomppa. Hän uskoo, että suurin työ on saada aikaan ajattelutavan muutos, jotta digitalisaation tarjoamat mahdollisuudet tulisi aidosti ja täysimääräisesti hyödynnettyä valtionhallinnossa, ministeriöissä sekä ministeriöiden alaisten virastojen tehtävien hoidossa.

Kurvinen myös muistuttaa keskustan hallintovaliokuntaryhmän vuonna 2016 esittämästä ajatuksesta, että tulevaisuudessa valtion rekrytoidessa työntekijöitä ministeriöihin ja asiantuntijatehtäviin, annettaisiin työntekijöille vapaus valita oma sijoituspaikkansa.

– Ihminen on tuottavimmillaan sellaisessa ympäristössä, jonka hän kokee omakseen ja kaikki ihmiset eivät halua pakkautua suurimpiin kaupunkeihin. Miksi emme antaisi kaikille mahdollisuutta valita? Alhaisemmilla toimitilakustannuksilla on myös mahdollista saavuttaa säästöjä.