Keskustan Itä- ja Pohjois-Suomen piirit: “EU:n aluekehitysvarat pidettävä vähintään nykyisellä tasolla“

Aluekehitys

Keskustan Itä- ja Pohjois-Suomen (IP) piirit haluavat pitää EU:n aluekehitysvarojen IP-alueelle kohdistuvan määrän vuosina 2021–2027 vähintään nykyisellä tasolla.

EU-rahoituksen alueellisen jaon periaatteet nojaavat EU-liittymissopimuksessa kirjattuihin IP-alueen pysyviin kilpailukykyhaittoihin (kylmä ilmasto, harva asutus, pitkät etäisyydet), EU:n alue- ja rakennepolitiikan jakokriteereihin ja komission maaraportissa osoitettuihin alueellisiin kehityseroihin.

Maaraportissa korostuu IP-alueen erityisen tuen tarve muun muassa matalan BKT:n, heikon työllisyyskehityksen ja väestönkasvun, huonon saavutettavuuden ja EU:n keskitasoa matalamman korkea-asteen koulutuksen tason perusteella.

Piirit muistuttavat kannanotossaan, että Pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallituksen ohjelmassa on painotettu IP-alueen erityisasemaa. Hallituksen Eurooppa-politiikan linjauksen mukaisesti aluekehitysrahoituksen taso ja harvaan asutun Itä- ja Pohjois-Suomen erityisasema turvataan.

– Lisäksi elinvoimapolitiikan linjauksessa painotetaan selkeästi tahtotilaa pyrkiä EU-koheesiopolitiikassa turvaamaan aluekehitysrahoituksen taso, Itä- ja Pohjois-Suomen erityisasema ja tukien pysyvyys, piirit painottavat kannanotossaan.

Keskustavaikuttajat huomauttavat, että päättyvällä EU-rahoituskaudella on jo kansallisin päätöksin ohjattu IP-alueelle tarkoitettua tukea Etelä- ja Länsi-Suomeen.

– On myös huomattava, että kansallisesta rahoituksesta kohdistuu vuosittain Etelä- ja Länsi-Suomeen 1.1 miljardia euroa, kun Itä- ja Pohjois-Suomeen vain noin 370 miljoonaa euroa.  Kumpikin toimintatapa korostaa EU-rahoituksen kriittistä merkitystä IP-alueen kehitykselle, eikä tuota rahoitusosuutta saa tulevalla kaudella vähentää.

Keskustan IP-alueen piirit katsovat, että EU-liittymissopimuksen, EU:n koheesiopolitiikan ja nykyisen hallitusohjelmat periaatteista on pidettävä kiinni ja jaettava tulevan rakennerahastokauden varat niin, ettei nykyinen IP-alueen rahoitus heikkene.

Kannanoton ovat allekirjoittaneet keskustan Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon, Pohjois-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaa, Kainuun, Peräpohjolan ja Lapin piirit.