Keskustan Hilkka Kemppi: Vantaan väkivallantekoon koulun välitunnilla on puututtava samantien

Kouluväkivalta

Vantaan kouluväkivaltatapaus on hätähuuto yhteisille säännöille, katsoo keskustan kansanedustaja Hilkka Kemppi.

Vantaalla hiljattain tapahtuneessa alakoululaisten vakavassa väkivallanteossa loukkaantui yksi alakouluikäinen lapsi.  Vantaan kaupungin tiedotteen mukaan väkivallanteko tapahtui kouluaikana välitunnilla.

Kempin mukaan kyseessä on koko Suomea koskettava ongelma.

– Vantaan tapahtumat järkyttävät syvästi. Koulukiusaaminen on aina vakava paikka, mutta tämän tasoiset väkivallanteot eivät ole tavallisia. Poikkeuksellista tapauksella on myös se, että uutisoinnin mukaan koulukiusaaminen on ollut tiedossa, muttei siihen ole pystytty puuttumaan, Kemppi huomauttaa kannanotossaan.

Kemppi muistuttaa, että perusopetuslain mukaisesti jokaisella opetukseen osallistuvalla on oltava oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön.

– Työtä koulukiusaamisen ehkäisemiseksi on tehty paljon vuosien varrella eri kouluissa, mutta käytännöt ovat erilaisia ja kovin paikallisia.

Kempin mukaan opetus- ja kulttuuriministeriö asetti viime vuoden lopulla työryhmän pohtimaan kiusaamisen ehkäisyä ja koulurauhaa. Työryhmän loppuraportti sisältää useita toimenpide-ehdotuksia, joita viedään eteenpäin. 

– Pidän KIVA-koulu ohjelmaa hyvänä työkaluna, muttei se ole riittävä asiaan puuttumisessa.

Kempin mielestä tärkeää on oppilashuollon palveluiden toimiminen ja vahva monialainen verkosto koulun sisällä Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman (LAPE) oppeja noudattaen. 

– LAPEssa kehitettiin mm. poissaolomallia ja varhaisen puuttumisen työkaluja oppilashuoltoon ja lasten henkiseen pahoinvointiin. Ne tulee saada kiireessä eteenpäin jokaiseen kouluun, Kemppi kertoo. 

Kemppi sanoo ajattelevansa opettajana, että oppilaiden keskittäminen kohtuuttoman isoihin yksiköihin pahentaa tilannetta, sillä lasten perheitä ei helposti kohdata ja tunneta, ja välitunnilla olevien valvonta vaikeutuu oppilasmäärät vuoksi.

– Myös koulun koolla on merkitystä lasten hyvinvointiin, Kemppi jatkaa.