Keskustan Ala-Nissilä: Kiinteistöveroon tarvitaan leikkuri pienituloisille

Kiinteistövero

Keskustan kansanedustaja Olavi Ala-Nissilä haluaisi alentaa pienituloisten yksieläjien kiinteistöveroa.

– Kiinteistöverouudistuksen yhteydessä tulee nyt selvittää, voitaisiinko laittaa kiinteistöveroon leikkuri esimerkiksi yksineläville eläkeläisille. Leikkuri pitäisi suhteuttaa henkilön tuloihin. Leikattu veron osa voisi jäädä kiinteistön rasitteeksi tai valtio kompensoisi sitten kunnille tulonmenetyksen, Ala-Nissilä sanoo. 

Hän painottaa, että kyse on oikeudenmukaisuudesta. Kiinteistövero on nyt noussut ja se on yhä useammalle pienituloiselle iso rasitus. Erityisesti yksineläjät eläkeläiset voivat Ala-Nissilän mukaan kokea omakotitalossa asuessaan kiinteistöverorasituksen hyvin raskaaksi. 

– Suomessa on eläkeläisköyhyyttä, vaikka takuueläkettä onkin nostettu kolmesti tällä vaalikaudella. Eläköitymisen myötä toimeentulotilanne muuttuu huonommaksi varsinkin, jos eläke on kovin pieni.

Ala-Nissilän mukaan Yle-veron poisto pienituloisilta tällä hallituskaudella oli tärkeä toimenpide.

– Vero ei enää ole pienituloisille este saada Yleisradion palveluita.

Keskustan talous- ja veropoliittisen työryhmän puheenjohtajana toimiva Ala-Nissilän mukaan nyt on tärkeää tehdä myös laajemmin sosiaaliturvan uudistamisen selvitys.

– Kun tuloverotuksen tiekartta valmistuu, pitää katsoa jatkossa paremmin verotuksen ja sosiaaliturvan kokonaisuutta ihmisten elämäntilanteiden perusteella. Tavoitteena pitää olla, että sekä oikeudenmukaisuus että kannustavuus lisääntyvät.