Keskustakaksikko Sasille: Perustuslakia ei pidä politisoida

Perustuslaki

Perustuslain tulkinta ei ole riippuvainen kulloinkin vallassa olevista puolueista, keskustan kansanedustajat Markus Lohi ja Tapani Tölli muistuttavat.

– Perustuslaki todellakin estää lyhytnäköiset, poliittiseen suhdanteeseen liittyvät valtapyrkimykset. Se on erittäin hyvä asia ja vahvistaa yhteiskuntamme vakautta.

Lohen ja Töllin mukaan perustuslakia ja sen tulkintaa ei tule kuitenkaan politisoida.

Perustuslakivaliokunnan ex-puheenjohtaja Kimmo Sasi (kok.) esitti perustuslaista myös kriittisiä tulkintoja tuoreessa Elinkeinoelämän valtuuskunnan raportissa.

Sasi esitti esimerkiksi, että perustuslain 124 pykälä kumottaisiin. Sen mukaan julkinen hallintotehtävä voidaan antaa muulle kuin viranomaiselle vain lailla.

Keskustakaksikko muistuttaa, että merkittäviä julkisen vallan käyttöä sisältäviä tehtäviä voidaan antaa vain viranomaiselle.

– Sasin käyttämässä esimerkissä perustuslaki estää yksityissektorin toiminnan palo- ja pelastustoiminnassa. Esimerkki on kaikilta osin epäonnistunut. Suomessa yksityinen toimija eli sopimuspalokunnat vastaavat 95 prosenttia maan pinta-alasta ja 46 prosenttia väestöstä.

Keskustalaisten mielestä perustuslakivaliokunta on osoittautunut tarkoituksenmukaiseksi ja toimivaksi perustuslain tulkintaelimeksi.

Lohen ja Töllin mielestä ennakollinen perustuslainmukaisuuden tarkastelu on Suomeen erittäin hyvin sopiva käytäntö.

– Ajatelkaamme vaikka tilannetta, jossa sote-uudistus olisi vasta vuosi voimaan tulon jälkeen todettu perustuslain vastaiseksi. Edessä olisi kaaos.

Keskustalaisten mielestä Sasi arvostelee aiheettomasti perustuslakivaliokunnan kuulemia asiantuntijoita.

– Toisin kuin Sasi väittää, valiokunta kuulee laajasti niin valtiosääntö- kuin muitakin asiantuntijoita.

On hyvä, että perustuslaista ja perustuslakivaliokunnan tehtävistä keskustellaan, Lohi ja Tölli painottavat.

– Perustuslakivaliokunnan toiminta ja päätökset tulee myös kestää ulkopuolisen arvioinnin ja kritiikinkin.

Ja on kaksikko jostain samaa mieltä myös Sasin kanssa.

– Viime aikoina on yleistynyt sellainen käytäntö, että julkisuudessa kevyin perustein tuomitaan jokin uudistus tai hallituksen esitys perustuslain vastaiseksi.

– Siinäkin Sasi on oikeassa, että lainvalmistelussa pitää nykyistä paremmin arvioida suhdetta perustuslakiin. Liian usein tämä arvio puuttuu tai se on tehty liian ylimalkaisesti.