Keskusta vastustaa EU:n asedirektiivin muutoksia

Asedirektiivi

EU:n komissio on valmistelemassa esitystä asedirektiivin muuttamisesta Euroopassa tapahtuneiden vakavien rikosten takia. Esitys on tarkoitus antaa tämän vuoden lopussa.

Saatujen tietojen perusteella on ennakoitavissa, että komissio suunnittelee joidenkin itselataavien ja puoliautomaattiaseiden kieltämistä tai luvansaannin vaikeuttamista, uusia rajoituksia asekeräilijöille sekä aseiden ja mahdollisesti patruunoiden nettikaupan rajoittamista.

Eduskunnan hallintovaliokunnan keskustalaiset jäsenet vastustavat esitystä. Kansanedustajat katsovat, että Suomen kansallinen sääntely on nykyisellään riittävää eikä uusille rajoituksille ole mitään tarvetta.

Valiokuntaryhmä ei voi myöskään hyväksyä mitään uusia rajoituksia metsästysaseisiin.

– Metsästys on tärkeä kansallinen harrastus ja osa suomalaista kulttuuri-identiteettiä, keskustalaiset muistuttavat.

Keskustan hallintovaliokuntaryhmä on huolissaan direktiivin vaikutuksista reserviläisammuntaan ja aseenkäsittelytaitoa harjoittavaan practical-ammuntaan.

Toteutuessaan direktiivi käytännössä lopettaisi nämä suositut lajit nykymuodossaan. Näiden lajien harrastajia on Suomessa tuhansia ja erityisesti reserviläisammunnalla on tärkeä rooli kokonaismaanpuolustuksessa.

Aseet jouduttaisiin lunastamaan harrastajilta pois ja tämä aiheuttaisi merkittäviä lisäkustannuksia yhteiskunnalle rahan ja henkilötyövuosien muodossa.

Keskustan valiokuntaryhmä pitää myös asekeräilijöihin ja nettikauppaan kohdistuvia rajoituksia kohtuuttomina.

Asekeräilijöitä on Suomessa noin 1 500.

Direktiivin muutos lopettaisi myös deaktivoitujen sarjatuliaseiden keräilemisen. Tämä ei ole valiokuntaryhmän mielestä perusteltua.

Nettikaupan rajoittaminen vaikeuttaisi aseiden ja patruunoiden hankintaa tilanteessa, jossa ostajan ja myyjän fyysinen etäisyys on pitkä.

Valiokuntaryhmä ei voi hyväksyä kansalaisten asettamista eriarvoiseen asemaan heidän asuinpaikkansa perusteella ja se pitää nykyistä nettikaupan sääntelyä riittävänä.

Hallintovaliokuntaan kuuluvat keskustan eduskuntaryhmästä Timo Korhonen, Elsi Katainen, Juha Pylväs, Antti Kurvinen, Mikko Kärnä, Pertti Hakanen, Antti Rantakangas ja Lasse Hautala.