Kärnä vaatii toimia rajakauppiaiden ja matkailu- ja ravintola-alan yritysten auttamiseksi

Koronavirus

Keskustan kansanedustaja Mikko Kärnä vaatii, että vakuutusyhtiöt huomioivat rajakauppiaiden ja matkailu- ja ravintola-alan yritysten tilanteeseen korvauspäätöksissään.

– Maan hallitus on tehnyt tärkeän päätöksen sulkea rajat koronaviruksen leviämisen estämiseksi. On aivan selvää, että tästä päätöksestä kovimman hinnan maksavat ne kauppiaat, joiden koko liiketoiminta on perustunut rajan yli Norjaan käytävään päivittäistavarakauppaan. Turistikeskusten kauppiaita ja matkailu- ja ravintola-alan yrittäjiä ei myöskään saa unohtaa, hän totea.

Kärnä katsookin, että vakuutusyhtiöiden tulisi hyväksyä rajan ylittämisestä riippuvaisille yrityksille aiheutuvat menetykset keskeytysvakuutuksesta korvattaviksi.

– Tämä on yllättävä ja täysin ennakoimatonta tilanne, vaikka virallista päätöstä kauppojen tai yritysten sulkemisesta ei ole tehty. Sellaista olisi myös vaikeaa tehdä, koska tällöin myös paikallisten ihmisten elintarvikehuolto häiriintyisi, kansanedustaja perustelee näkemystään.

Hän toivoo myös, että hallitus kiinnittää ensi viikon täsmätoimissaan huomiota myös rajakauppiaiden ja matkailu- ja ravintola-alan yrittäjien tilanteeseen.

– Tänään julkistettu 15 miljardin euron paketti on hyvä alku rahoituksen turvaamiseksi, mutta rajakauppiaiden sekä matkailu- ja ravintola-alan yrittäjien pitämiseksi pystyssä tarvitaan myös muita toimia.

Kärnä ehdottaa, että sisäministeri Ohisalo voisi harkita yhdessä Ruotsin ja Norjan hallituksen kanssa, voitaisiinko rajoitettu asiointiliikenne rajan välittömässä läheisyydessä sijaitseviin kauppoihin sallia jollain menettelyllä turvallisuustekijät huomioiden.

– Matkailu- ja ravintola-alan yritysten tilanne on kriittinen koko maassa. Erilaisia täsmätoimia tarvitaan.

Torstainan Kärnä esitti, että ravintola-alan yrityksille myönnettäisiin kriisin ajaksi oikeus ruuan ja alkoholin ulosmyyntiin sekä kotiinkuljetuksiin.

– Tällä ylläpidettäisiin turvallisuutta ja varmistettaisiin, että yritykset saava kassavirtaa sisään. On kaikkien etu, että ihmiset syövät ruokansa ja nauttivat alkoholinsa kotonaan eivätkä ravintoloissa sisällä.