Ex-kansanedustaja Timo Korhonen kannattaa Antti Kaikkosta keskustan johtoon – “Kan­san­liik­keem­me tar­vit­see kokenutta ja johtamiskykynsä näyttänyttä puheenjohtajaa“

Keskusta

Entinen kansanedustaja Timo Korhonen kannattaa puolustusministeri Antti Kaikkosta keskustan seuraavaksi puheenjohtajaksi.

Korhonen otti asiaan kantaa Suomenmaan mielipidekirjoituksessaan.

– Kan­san­liik­keem­me tar­vit­see ka­ris­maat­tis­ta, ko­ke­nut­ta, joh­ta­mis­ky­kyn­sä to­dis­ta­nut­ta, oi­ke­al­la asen­teel­la ja aat­teel­la va­rus­tet­tua pu­heen­joh­ta­jaa. Huo­lel­li­sen poh­din­nan jäl­keen olen pää­ty­nyt kan­nat­ta­maan Ant­ti Kaik­kos­ta, kainuulaispoliitikko toteaa.

Korhonen korostaa erityisesti Kaikkosen kokemusta eri tehtävistä.

– Ei vain po­liit­tis­ta ko­ke­mus­ta, vaan myös sy­vää elä­män ko­ke­mus­ta. Sitä ko­ke­mus­ta ja ro­soi­suut­ta, jota il­man po­liit­ti­nen joh­ta­juus on vai­ke­aa, hän kirjoittaa.