Aittakumpu: "Vakava käännösvirhe lapsen oikeuksien sopimuksen suomennoksessa pitää korjata"

Lapsen oikeuksien sopimus

Keskustan kansanedustaja Pekka Aittakumpu vaatii, että ulkoministeriö ryhtyy toimiin, jotta YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen suomennokseen sisältyvä vakava käännösvirhe korjataan.

– Virallinen, todistusvoimainen englanninkielinen alkuperäiskappale toteaa, että lapselle kuuluu ”lain suoja” sekä ennen syntymää että sen jälkeen. Suomennoksessa tämä termi on muutettu ”asianmukaiseksi hoidoksi” sekä ennen syntymää että sen jälkeen, Aittakumpu sanoo.

Hän painottaa, että käännösvirheen vuoksi sopimuksen sisältö esitetään suomenkielisessä käännöksessä ratkaisevasti suppeammalla tavalla kuin virallisessa alkuperäiskappaleessa.

– ”Lain suoja” on merkitykseltään täysin toinen ja lapsen oikeuksien kannalta olennaisesti kattavampi kuin ”asianmukainen hoito”. Perustuslakimme mukaan lain suojaan sisältyvät perusoikeudet, kuten oikeus elämään ja huolenpitoon sekä yhdenvertaisuus lain edessä ja henkilökohtainen koskemattomuus, Aittakumpu sanoo.

kansanedustaja muistuttaa, että johdanto on keskeinen osa lapsen oikeuksien sopimusta. Se määrittelee lapsen käsitteen eli lapsen oikeuksien sopimuksen kohteen, hänen oikeutensa lain suojaan sekä kaikkiin sopimuksessa mainittuihin lapsen oikeuksiin. 

Aittakummun mukaan ulkoministeriön tulee paitsi huolehtia käännösvirheen korjaamisesta myös selvittää, miksi suomalaisille on tarjottu ja tarjotaan tästä maailman laajimmin ratifioidusta sopimuksesta vääränlaista tietoa ja miksi virhettä ei ole jo korjattu.

YK:n lapsen oikeuksien sopimus on valtiosopimus, joka sitoo Suomen valtiota.

– Myös se pitää tutkia, onko sopimuksen käännösvirhe osaltaan johtanut syntymättömän lapsen oikeuksien loukkauksiin Suomen lainsäädännössä ja hallinnon käytännöissä, Aittakumpu sanoo.

Hän jätti tänään, YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen vuosipäivänä ja kansainvälisenä lapsen oikeuksien päivänä asiasta kirjallisen kysymyksen ministerin vastattavaksi.