Yliopistot yhtä mieltä: Hallituksen suunnitelma pääomittamisesta tunnustus korkeakoulutukselle

Yliopistot

Yliopistojen yhteiselin Suomen yliopistot UNIFI arvostaa hallituksen suunnitelmaa pääomittaa yliopistoja.

UNIFI:n kannanoton mukaan rahoituspäätös osoittaa, että Suomen menestys halutaan rakentaa tiedon ja osaamisen pohjalle ja että tieteellisellä tutkimuksella ja korkeimmalla koulutuksella on keskeinen asema yhteiskunnan tulevaisuuden rakentajana.

– Pääomittaminen vahvistaa yliopistojen autonomiaa ja edellytyksiä parantaa tutkimuksen ja koulutuksen laatua valitsemiensa profiilien mukaisesti. Pääomittaminen ei korvaa vakaata perusrahoitusta, mutta uutena rahoitusmuotona se on tärkeä ja tervetullut lisä, joka parantaa suomalaisten yliopistojen kansainvälistä kilpailukykyä, kannanotossa todetaan.

–  UNIFI toivookin, että pääomittamisen kautta käyttöön tuleva lisärahoitus on niin merkittävää, että yliopistot voivat tutkimuksen vahvuusalueillaan päästä kansainväliseen kärkeen, jolloin myös yliopistojen edellytykset saada kansainvälistä tutkimusrahoitusta paranevat.