VTV:ssä toivotaan pikaista selvyyttä pääjohtaja Yli-Viikarin asemaan

Prosessit ja toimintatavat ”eivät kaikilta osin ole olleet esimerkillisiä”.
VTV

Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) pääjohtajan sijainen Matti Okko toivoo nopeaa ratkaisua hyllytetyn pääjohtajan Tytti Yli-Viikarin asemasta.

–  Toivottavaa olisi, että mietinnön perusteella eduskunnan kansliatoimikunta saisi arvioitua tämän asian mahdollisimman nopeasti ja pääjohtajakysymykseen tulisi selvyys. Se on ihan henkilökohtainen ja varmasti koko viraston toive, että selvyys tulisi, Okko sanoi tiedotustilaisuudessa.

Eduskunnan tarkastusvaliokunta katsoi VTV-mietinnössään, että eduskunnan kansliatoimikunnan tulisi selvittää, onko Yli-Viikarilla edellytyksiä jatkaa pääjohtajana. Mahdollisesta irtisanomisesta päättäisi eduskunnan täysistunto.

Viraston hallinnosta ja resursseista vastaava johtaja Tuula Sandholm totesi, että myös viraston omassa arviossa on todettu, että VTV:n prosessit ja toimintatavat eivät kaikilta osin ole olleet niin esimerkillisiä kuin tarkastusvirastolla voisi olla. Mietinnössä on Sandholmin mukaan otettu esiin asioita, jotka on huomattu myös VTV:n sisällä. Näihin kuuluvat myös matkustussäännöt, joista valtiovarainministeriö antoi äskettäin koko valtionhallinnon kattavat uudet ohjeet.

–  Matkustusasioisssa tulemme omaa ohjeistustamme täsmentämään. Bonuspisteiden valvontaa, joka on osoittautunut riittämättömäksi, tullaan vahvistamaan.

Okko lisäsi, että VTV:ssä on käynnistetty viraston koko kansainvälisen toiminnan arviointi, jossa tarkastellaan sen tarkoituksenmukaisuutta.

Yli-Viikarilla on VTV:ssä taustavirka ylijohtajana. Sandholmin mukaan hänellä on mahdollisuus palata siihen, jos hänet irtisanotaan pääjohtajan paikalta tai jos hän irtisanoutuu siitä itse.