Väylävirasto: Odotettavissa normaali kelirikko – Sateinen kevät voi kuitenkin pahentaa tilannetta

Kelirikkonäkymät

Teiden ja rataverkon kelirikko ei äityne pahemmaksi kuin tavanomaisena keväänä. Väyläverkolle ennakoidaan normaalia kelirikkoa, ilmoittaa Väylävirasto.

Vaikka takana on pakkastalvi, kelirikon merkit ovat jo nähtävissä monin paikoin teillä ja rautateillä. Tänä keväänä ennustetaan normaalia kelirikkotilannetta muualle paitsi Lapin ja Kaakkois-Suomen alueelle.

Sateinen kevät voi kuitenkin pahentaa tilannetta merkittävästi.

Ikääntyneissä päällysteissä näkyy tänä keväänä vaurioita. Etenkin Etelä-Suomessa päällystetyt tiet ovat kärsineet talven lauhoista ja sateisista keleistä.

Päällysteiden kunnon heikkenemisen pysäyttämiseksi tarvittaisiin uusimista yli 3 500 kilometrillä.

Sorateiden kelirikon ennustetaan olevan tavanomainen.

Rautatieliikenteen routanopeusrajoitukset painottuvat Kaakkois-, Itä- ja Pohjois-Suomen rataosille.