Valtiosihteeri Partanen Pudasjärven vastaanottokeskuksen ja Rovaniemen Eurooppatiedotuksen lakkautuksista: ”Vastoin lain tavoitteita ja juuri hyväksytyn alueellistamistrategian periaatteita”

Alueellistaminen

Valtiovarainministeriön asettama alueellistamisen koordinaatiotyöryhmä päätyi keskiviikkona puoltamaan sisäministerin esitystä Pudasjärven vastaanottokeskuksen lakkauttamisesta.

Samassa kokouksessa myönteinen leima lyötiin myös Eurooppatiedotuksen Rovaniemen toimipisteen sulkemiseen.

Keskustan ministeriryhmän poliittinen valtiosihteeri ja alueellistamisen koordinaatioryhmän jäsen Jari Partanen jätti molemmista päätöksistä eriävän mielipiteen.

Ne ovat hänen mukaansa vastoin alueellistamislainsäädännön tavoitteita ja ristiriidassa huhtikuussa vahvistetun alueellistamisen strategian kanssa.

– Lain mukaan valtion toimintojen kautta tulisi edistää maan tasapainoista alueellista kehitystä ja työllisyyden tukemista maan eri osissa. Strategiamme keskeinen periaate puolestaan nojaa valtion toimintojen alueellisen läsnäolon vahvistamiseen ja paikkariippumattomuuteen, jonka nykyaikainen älyteknologia mahdollistaa.

– On käsittämätöntä, että ulkoministeri ja sisäministeri tekevät tällaisia päätöksiä vain pari viikkoa strategian hyväksymisen jälkeen, hän puuskahtaa.

Partanen korostaa, että toimivalta tehdä lakkauttamispäätöksiä hallinnonalallaan on ministerillä.

– Ministeri kantaa myös vastuun päätöksistä. Koordinaatioryhmän tehtävä on antaa vaoin muodollinen lausunto ministerin päätöksenteon tueksi.

Partasen mielestä päätös on koronaoloissa myös ajoituksen kannalta poikkeuksellisen huono.

– Tämä maa tarvitsee parempaa näkymää jälleenrakennukseen. Tällaiset lakkauttamisratkaisut eivät voisi tulla pahempaan saumaan, kun koko maan elinvoimaisuudesta tulisi pitää huolta.

Pudasjärven vastaanottokeskuksen lakkauttamista on käsitelty työryhmässä kevään aikana useaan otteeseen.

Maahanmuuttovirasto (Migri) ja sisäministeriö perustelevat lakkautusta Migrin määrärahavajeella ja vastaanottotoiminnan pidempään kestäneellä sopeuttamistarpeella.

Perusteet ovat Partasen mielestä lyhytnäköisiä.

– Yli kymmenen vuotta toimineessa Pudasjärven vastaanottokeskuksessa on erityistä osaamista maahanmuuttajaperheiden ja -lasten osalta. Tällainen maaseutumaisessa ympäristössä sijaitseva yksikkö on monella tavalla hyvä vaihtoehto. On käsittämätöntä, että sisäministeriö haluaa lakkauttaa ammattitaidostaan tunnetun yksikön. Tuskinpa palveluiden tarve tulevaisuudessa loppuu, kun katsoo maailman pakolaistilannetta.

Alueellistamistyöryhmän puheenjohtajana aiemmin toiminut Partanen pahoittelee sitä, että ministeriöt tuovat esitykset lakkauttamisista lausunnolle ryhmään yksittäin ilman mahdollisuutta valtioneuvostotasoiseen koordinaatioon.

– Silloin ei pystytä riittävästi hahmottamaan kokonaisuutta ja esityksiä käytännössä aina puolletaan. Kun asia tulee listalle, lakkautus on jo selvä asia.

Partasen mielestä hallituksen tulisikin käsitellä lakkauttamisia iltakoulussaan.

– Siellä voitaisiin laajemmin käydä keskustelua alueellistamisen strategiasta ja erilaisten toimenpiteiden merkityksistä.

Hän korostaa, että hajautetun yhteiskuntarakenteen hyödyt tulisi pitää mielessä.

– Se, että valtiolla on toimintoja eri puolilla maata, on myös turvallisuuskysymys. Tämä teema on keskustapolitiikan ydintä.