Valiokunta tyrmäsi Malmin lentokentän säilyttämistä vaativan kansalaisaloitteen

Liikenne- ja viestintävaliokunta korostaa Helsingin itsemääräämisoikeutta asiassa
Ilmailu

Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa, että Helsingin Malmin lentokentän ilmailutoiminnan säilyttämistä vaatinut kansalaisaloite hylätään.

Valiokunnan mukaan ei ole asianmukaista, että eduskunta puuttuisi Helsingin kunnalliseen itsemääräämisoikeuteen asiassa.

Valiokunta arvioi aloitteen ongelmalliseksi myös siitä näkökulmasta, että asiassa toimittaisiin vastoin jo tehtyjä sopimuksia Helsingin kaupungin ja valtion välillä.

Valiokunta kuitenkin ehdottaa, että eduskunta edellyttäisi hallitusta ryhtymään toimenpiteisiin korvaavien lentokenttätoimintojen turvaamiseksi.

Valiokunnan mietintö tulee eduskunnan suuren salin käsittelyyn lähiaikoina.

Helsingin Malmin lentokentälle ja sitä ympäröiville alueille on kaavailtu suurta määrää uusia asuntoja lähivuosikymmeninä.