Uutissuomalainen: Kaupunkien välillä isoja eroja sote-asiakasmaksujen huojennuksissa vähävaraisille

Sote

Suomen suurimpien kaupunkien välillä on isoja eroja siinä, miten ne huojentavat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja vähävaraisille, kertoo Uutissuomalainen. Se selvitti asiakasmaksujen huojennuskäytäntöjä sähköpostikyselyllä, joka lähetettiin 15 suurimmalle kaupungille.

Esimerkiksi Helsinki on alentanut tai jättänyt perimättä asiakasmaksuja tänä vuonna 183 kertaa, mutta asukasluvultaan selvästi pienempi Tampere arvionsa mukaan 750 kertaa.

Kymenlaakson Kymsote kertoi ainoana vastaajista, ettei ole alentanut tai jättänyt perimättä yhtään terveydenhuollon asiakasmaksua tänä tai viime vuonna. Vastauksesta puuttuivat sosiaalihuollon tiedot.

Nykyinen laki velvoittaa kuntia olemaan perimättä tai alentamaan tiettyjä maksuja, jos kuntalaisella ei ole niihin varaa.

Lakia ollaan uudistamassa niin, että maksun huojentaminen olisi ensisijaista toimeentulotukeen nähden.