Ulosmyyntioikeus voi luoda kahden kerroksen pienpanimoita

Alkoholilaki

Pienpanimot ovat hallituksen suunnitelmien mukaan saamassa oikeuden alkoholijuomien ulosmyyntiin. Muutos sallisi myös yli 5,5 prosentin vahvuisten juomien myynnin kotiin. Muutos on osa alkoholilain kokonaisuudistusta.

Kansanedustaja Annika Saarikon (kesk.) mukaan lailla halutaan suojella kansanterveyttä, mutta samalla tukea esimerkiksi käsityöläisyyttä, matkailua sekä yrittäjyyttä.

– Esimerkiksi niin, että pienpanimolla autolla vieraileva ihminen voisi ostaa panimon tuotteita mukaan vaikka kesämökille.

Päättäjien täytyy kuitenkin seuraavaksi määritellä, mitä pienpanimolla tarkoitetaan. Pienpanimon määritelmän sisään mahtuu tuotantomääriltään hyvin erikokoisia yrityksiä.

Suomen valmisteverotuslaissa pienpanimoksi määritellään panimo, joka tuottaa enintään 15 miljoonaa litraa vuodessa.

Esimerkiksi maan neljänneksi suurin panimo, Laitilan Wirvoitusjuomatehdas, täyttää tämän määritelmän.

Saarikon mukaan lakiuudistuksen tarkoituksena on mahdollistaa myynti pienpanimoista, joiden tuotannon voidaan katsoa täyttävän käsityöläisyyden ajatuksen.

– Litramäärästä ei ole vielä tehty minkäänlaista poliittista päätöstä, Saarikko kertoo.

Saarikon mukaan asiasta täytyy neuvotella EU-komission kanssa, koska Suomella on valtiollinen alkoholimonopoli. Kansalliseen monopoliin tehtäisiin pienpanimoiden osalta samankaltainen poikkeama, kuin tällä hetkellä on voimassa jo tilaviinien osalta.

Hallituspuolueet valmistelivat alkoholilain uudistamista työryhmässä, jonka pääneuvottelijat olivat Saarikon lisäksi kansanedustajat Sinuhe Wallinheimo (kok.) ja Sampo Terho (ps.). Seuraavaksi asiaa puidaan myös hyvinvoinnin ja terveyden ministerityöryhmässä.

Pienpanimoliiton puheenjohtaja Mika Tuhkanen ihmettelee, miksi ulosmyyntiin tarvittaisiin EU:n linjaus.

– En usko että EU suhtautuisi kielteisesti Suomen alkoholimonopolin heikentämiseen.

Tuhkasen mukaan alan toimijoiden riemu on alkuinnostuksen jälkeen laantunut.

Hän kertoo saaneensa neuvottelulähteeltä peräisin olevaa tietoa, jonka mukaan pienpanimoiden ulosmyyntioikeus olisi panimoilla, joiden tuotantomäärä olisi vuodessa enintään 500 000:n ja miljoonan litran välillä.

Tuhkasen mukaan nykyinen 15 miljoonan raja olisi alan toimijoiden mielestä sopiva. Hän uskoo, että tiukemmat määritelmät voisivat rajoittaa joidenkin alan yritysten laajenemissuunnitelmia ja investointihaluja.

– Tällöin vältettäisiin myös pienpanimon määritelmän monimutkaistuminen.

Tuhkasen mukaan litramäärän muutoksella voisi syntyä kaksi erilaista pienpanimon määritelmää.

Toinen määritelmä perustuisi verolakeihin ja toinen ulosmyyntioikeuteen.

Lisäksi hän muistuttaa, että hallituksen tarkoituksena on purkaa sääntelyä, ei luoda uutta.