Sekä työttömiä että työllisiä enemmän kuin vuosi sitten – miehet työllistyivät paremmin kuin naiset

Työllisyys

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli maaliskuussa 24  000 enemmän kuin vuosi sitten. Työllisiä oli 22  000 enemmän kuin vuosi sitten.

Työllisyysasteen trendiluku oli 71,1 prosenttia ja työttömyysasteen 7,7 prosenttia. Luvut ovat kausitasoittamattomia.

Miehet työllistyivät maaliskuussa paremmin kuin naiset. Työllisiä miehiä oli maaliskuussa 21  000 enemmän kuin vuosi sitten. Naisten työllisyys pysyi viime vuoteen verrattuna ennallaan.

Nuorten eli 15–24 -vuotiaiden työttömyysaste oli maaliskuussa 21,9 prosenttia eli 4,1 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Nuorten työttömyysasteen trendiluku oli 18,7 prosenttia.

Tilastokeskuksen työvoimatutkimus on uudistunut tämän vuoden alussa.

Työ- ja elinkeinotoimistoissa ja kuntakokeiluissa oli maaliskuun lopulla yhteensä 331  500 työtöntä työnhakijaa, kertoo työ- ja elinkeinoministeriö työvoimakatsauksessaan. Helmikuusta työttömiä työnhakijoita kirjattiin 4400 lisää.

Pitkäaikaistyöttömiä eli yli vuoden työttöminä olleita oli 104  000, mikä on 39  100 enemmän kuin vuosi sitten. Yli 50-vuotiaita työttömiä oli 120  000 eli 12  700 enemmän kuin viime vuoden maaliskuussa.

Työttömien työnhakijoiden joukkoon sisältyvät myös kokoaikaisesti lomautetut, joita oli maaliskuun lopussa yhteensä 62  700 henkilöä. Helmikuun jälkeen kokoaikaisesti lomautettuja tilastoitiin 7  100 lisää. Kaikkiaan lomautettuja oli maaliskuussa 79  500.

Koronarajoitusten seurauksena lomautettuja on ollut paljon esimerkiksi hotelli- ja ravintola-alalla sekä liikenne-alalla.