Suomalaiset luottavat uutisiin enemmän kuin mikään muu kansa – suhde on monella tavalla poikkeuksellinen

Uutisseuranta

Suomalaisten luotto uutisiin on nousussa pitkän hitaan luisun jälkeen, selviää vuosittaisesta Reuters-instituutin Uutismedia verkossa –tutkimuksesta.

Vuonna 2020 vain 56 prosenttia suomalaisista luotti useimpiin uutisiin, mutta määrä oli noussut vuoteen 2022 mennessä huomattavasti 69 prosenttiin.

Vielä vahvemmin suomalaiset luottivat itse seuraamiinsa uutisiin. 75 prosenttia vastaajista luotti itse useimpiin seuraamiinsa uutisiin vuonna 2022, kun vuonna 2020 vastaava luku oli 69 prosenttia.

Missään muussa 46 tutkimusmaassa luotto uutisiin ei ollut näin korkea. Toisiksi eniten uutisiin luotettiin Portugalissa, missä vastaava luku oli 61 prosenttia molemmissa tapauksissa. Vähiten tutkimusmaissa uutisiin luotettiin Yhdysvalloissa.

Suomessa vastaajat myös kiinnittivät kaikkein eniten huomiota siihen, mikä uutismedia oli kyseessä eikä yksittäiseen toimittajaan. Suomessa peräti 91 prosenttia oli enemmän kiinnostunut siitä, mikä media oli julkaissut uutisen.

Eniten yksittäisiin toimittajiin kiinnitettiin huomiota Brasiliassa, missä 59 prosenttia oli kiinnostuneempi toimittajasta kuin mediasta.

Tutkimus perustuu tammi–helmikuussa 2022 tehtyyn verkkokyselyyn, josta vastasi YouGov-tutkimuslaitos. Vastaajien määrä kussakin maassa on hieman yli 2000.

Suomi oli poikkeus myös siinä, mitä väylää pitkin vastaajat löysivät uutistensa luokse. Suomessa mennään tutkimusmaista eniten suoraan uutissivustolle tai -sovellukseen sen sijaan, että etsittäisiin hakukoneella uutisia.

Tutkimuksessa spekuloidaan, että tämä johtuu nimenomaan suomalaisten vahvasta luotosta uutismedioihin. Hakukone-väylä on pääasiallisempi keino suurimmassa osassa verrokkimaita.

Kiinnostus uutisiin pysyi meillä yhtä vahvana kuin ennen. Erittäin tai varsin kiinnostuneita uutisista oli vajaat 70 prosenttia suomalaisista.

Tämäkin on kuitenkin Suomen osalta maailmanlaajuisesti poikkeuksellinen tulos, sillä lähes kaikissa muissa maissa kiinnostuneiden osuus laski merkittävästi edellisvuodesta. Suomessa ollaan nyt maailman kiinnostuneimpia uutisista.