Suomalaiset luottavat koronaviestinnässä eniten lääketieteellisiin asiantuntijoihin – vähiten luotetaan hallituksen yhteen ministeriin

Korona

Enemmistö kansalaisista arvioi vain lääketieteellisten asiantuntijoiden koronaviestinnän onnistuneeksi (65 % erittäin tai melko hyvä arvosana), käy ilmi KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön kyselytutkimuksesta.

Vajaat puolet kansasta antaa vapauttavan tuomion myös maan hallitukselle kokonaisuutena (47 %). Kaksi viidestä (42 %) arvioi sosiaali- ja terveysministeriön (STM) viestinnän onnistuneeksi ja vajaat kaksi viidestä (38 %) antaa tunnustusta koronaviruksen ja sen seurannaisilmiöiden oikeustieteellisille asiantuntijoille.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru saa vähiten tunnustusta onnistumisesta viestinnässä (29 %).

Yhdenkään tahon viestintää ei kuitenkaan suoranaisesti kyseenalaisteta. Näkyvässä määrin epäilyä kohdentuu koronaviestinnässä perhe- ja peruspalveluministeriin. Suomalaisista lähes kaksi viidestä (38 %) uskoo ministerin onnistuneen heikosti koronaviestinnässä. Noin neljännes antaa huonon arvosanan maan hallitukselle sekä sosiaali- ja terveysministeriölle.

Naisten ja miesten näkemyksissä on jonkin verran eroja. Naisilla on miehiä enemmän luottamusta etenkin maan hallituksen ja sosiaali- ja terveysministeriön (STM) viestintään. Miehet antavat aluehallintovirastolle (AVI) naisia parempia arvosanoja.

Myös iällä on merkitystä, kuinka luotettavana kunkin tahon viestintää pidetään. Varttuneimmat ikäluokat ovat keskimääräistä vakuuttuneempia lääketieteen asiantuntijoiden sekä sosiaali- ja terveysministeriön koronaviestinnästä. Nuoret kuulevat aluehallintoviraston viestejä herkemmällä korvalla kuin ikääntyneemmät.

Perussuomalaisten kannattajat edustavat suhtautumisessaan toista ääripäätä verrattuna SDP:n tukijoihin.

Puoluekanta on yhteydessä suhtautumiseen eri vastuutahojen viesteihin koronavirusta ja sen seuraamuksia koskevissa asioissa. SDP:n kannattajat ovat keskimäärää tyytyväisempiä lähes kaikkien tahojen koronaviestintään. Erityisen iso ero on havaittavissa arvioissa maan hallituksen, perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun onnistumisesta.

Perussuomalaisten kannattajat edustavat suhtautumisessaan toista ääripäätä verrattuna SDP:n tukijoihin. Perussuomalaisten kannattajat tuntevat keskimäärää vähemmän luottamusta kaikkien tahojen viestintää kohtaan. Erityisen kriittisesti he suhtautuvat hallituksen, sosiaali- ja terveysministeriön (STM) sekä Krista Kiurun harjoittamaan viestintään. Lääketieteen asiantuntijat saavat jonkinlaisen synninpäästön.

Kokoomuksen kannattajat suitsuttavat etenkin lääketieteen asiantuntijoita. Kokoomuksen tukijoita sapettaa erityisesti perhe- ja peruspalveluministeri Kiurun esiintymiset sekä sosiaali- ja terveysministeriön ja maan hallituksen viestintä.

Keskustan kannattajat kohtelevat aluehallintovirastoa (AVI) keskimäärää helläkätisemmin. Lievää epäilyä kohdentuu maan hallituksen suuntaan.

Vihreiden tukijoiden luotto kohdentuu keskivertoa voimakkaammin etenkin lääketieteen ja oikeustieteen asiantuntijoihin, maan hallituksen sekä sosiaali- ja terveysministeriöön (STM). Yksikään vastuutaho ei joudu vihreiden kannattajien hampaisiin.

Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksen toteutti Kantar TNS Oy.

Syksyn 2021 Ilmapuntari-tutkimuksessa selvitettiin näkemyksiä siitä, miten keskeiset vastuutahot ovat onnistuneet koronaa koskevassa viestinnässä.

Arvioitavia tahoja oli kaikkiaan kuusi. Haastatteluja tehtiin yhteensä 1 000 ja vastaajat edustavat maamme 18–79 vuotta täyttänyttä väestöä Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Kommentit (2)

  • Lukija90

    Juuri päinvastoin. Kiuru ollut linjakas ja nytkin ennusti asiantuntijoiden kanssa ’veitsenterällä’ lokakuussa jo elokuun lopussa. Nykyinen 4-5.aalto menee Marinin vapauttamispäätöksen piikkiin 1.10 21.,jolloin epäpsykologisesti annettiin ymmärtää tään nyt olevan liki ohi. Asteittain olisi ollut oikea tie kuten Kiuru ja Hus ja Thl sanoivat. Oliko bilettämiseen turhan kiire nuorella hallituksella? Kansa ei ota syvästi selvää asioista,vaan lukee ja sitten muodostaa mielipiteensä keltaisen median lööpeistä. Sääli on mummoja ja pappoja,joihin bilehoitajat tartuttavat lopullisen koronatuhon.

  • Lukija21

    Kiuru puhuu sekavasti, mutta asiallisesti ottaen on ollut koko ajan oikeassa.

Voit kommentoida kirjauduttuasi palveluun. Tarvitset kirjautumiseen Suomenmaa-tunnuksen