Sosiaali- ja terveysvaliokunta ei puolla aborttialoitetta

Aborttilaki

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta ei puolla raskauden keskeytystä koskevaa kansalaisaloitetta.

Kansalaisaloitteessa vaadittiin terveydenhuollon henkilökunnalle lakisääteistä oikeutta kieltäytyä abortin tekemisestä vakaumuksellisista syistä.

Valiokunnan mielestä julkisessa virassa toimivien lääkäreiden velvollisuus toimia raskauden keskeytyksissä lakien mukaisesti on selkeä.

Valiokunta katsoo kuitenkin, että työntekijän eettistä tai uskonnollista vakaumusta on syytä kunnioittaa. Asianmukainen hoito pitää varmistaa ensisijaisesti työjärjestelyin, eikä vakaumuksen noudattaminen saa vaarantaa potilaiden oikeuksia.

Valiokunta korostaa myös, että abortista päättäminen kuuluu raskaana olevalle naiselle itselleen.

Valiokunnan mietintö ei ollut yksimielinen, vaan siihen sisältyy yksi vastalause.