SDP haluaa kiristää Suomen ilmastotavoitteita – vaatii ilmastopolitiikan pyöreää pöytää  ja hiilineutraaliutta jo vuodelle 2035

SDP

SDP julkaisi tänään uuden ilmasto-ohjelmansa, jonka toimenpiteillä puolue tavoittelee Suomen hiilineutraaliutta jo vuodelle 2035.

Tällä hetkellä pääministeri Juha Sipilän (kesk.) hallitus on asettanut hiilineutraaliuden tavoitteeksi vuoden 2045.

Hiilineutraalius tarkoittaa sitä, että Suomen hiilinielut, kuten metsät ja suot, imevät ilmakehästä yhtä paljon hiilidioksidia kuin Suomi sinne päästää.

Vuonna 2017 Suomen päästöt vastasivat noin 56 miljoonaa hiilidioksiditonnia, kun hiilinielut vastasivat 27 miljoonaa tonnia.

– Seuraavan hallituksen on viipymättä aloitettava uusien ilmastotavoitteiden konkreettinen suunnittelu. Ilmastolakiin tulee kirjata hiilineutraaliustavoite ja konkreettiset välitavoitteet sen saavuttamiseksi.

– Tämän työn tueksi ehdotamme, että Suomeen on perustettava seuraavalla vaalikaudella ilmastopolitiikan pyöreä pöytä, jonka tehtävänä on luoda yhteinen näkymä hiilineutraaliin yhteiskuntaan siirtymiseksi nykyistä nopeammalla aikataululla, sanoo puolueen energia ja ilmasto -työryhmän toinen puheenjohtaja Aira Kalela tiedotteessa.

Keinoiksi kiristetyn tavoitteen saavuttamiseen SDP esittelee muun muassa sähköautojen määrän huomattavan lisäämisen, kaupunkirakenteen tiivistämisen ja päästökaupan ulottamisen kaikkiin lentoliikenteen päästöihin.

Lisäksi painotetaan energiantuotannon ja teollisuustuotannon hiilipäästöjen pienentämistä sekä kansainvälisten toimien ja tavoitteiden kirittämistä Suomen EU-puheenjohtajakaudella.

Toimille annetaan ehdoksi se, että tuloerot ja eriarvoisuus eivät saa kasvaa niiden seurauksena.