Sanomalehtien Liitto esittää maaseutujakelua yrittäjien tai osuuskuntien hoidettavaksi

Postinjakelu

Sanomalehtien Liitto esittää, että sanomalehtien jakelun voisivat hoitaa maaseudulla paikalliset yrittäjät tai osuuskunnat.

Jakelu voitaisiin hankkia esimerkiksi taksiyrittäjiltä ja yhdistää muihin kuljetuksiin, jos Postilla ei ole enää velvollisuutta jakaa lehtiä viitenä päivänä viikossa.

Jakeluvelvoitteen pudottaminen viidestä kolmeen päivään on yksi vaihtoehdoista postilakia uudistettaessa.

Hallituksen on määrä antaa eduskunnalle esityksensä uudeksi postilaiksi loppuvuodesta. Liikenne- ja viestintäministeriön arviomuistion lausuntokierros päättyy torstaina.

Sanomalehtien Liitto vastustaa kolmipäiväisyyttä jyrkästi ja esittää sen vuoksi uusia keinoja viisipäiväisyyden säilyttämiseksi.

– Tarvitaan ihan uutta rakennetta, jossa viranomainen tai Posti kilpailuttaa jakelun, sanoo Sanomalehtien Liiton liittojohtaja Jukka Holmberg.

Kainuun Sanomien päätoimittaja Markus Pirttijoki pitää oleellisena, että jakelu säilyy viisipäiväisenä.

Kainuussa on pitkät etäisyydet, ja suuri osa lehdistä menee haja-asutusalueille.

– Joka neljäs lehti pitäisi jakaa jollakin muulla konstilla niinä kahtena päivänä jolloin Posti ei niitä jaa. Sen järjestäminen olisi tietysti vaikeata, Pirttijoki arvioi.

Hänellä ei ole mitään sitä vastaan, että paikalliset yrittäjät hoitaisivat jakelun.

Postin kaltaisia toimijoita ei varmaan muita tule.

Kainuun Sanomien päätoimittaja Markus Pirttijoki

Hänen mukaansa on kuitenkin monimutkaista, jos asioista pitää sopia useiden tahojen kanssa.

– Lähtökohtaisesti luottaisin siihen, että siellä on yksi toimija, ja Postin kaltaisia toimijoita ei varmaan muita tule.

– Mutta jos ei muita vaihtoehtoja ole, niin sitten pitää kartoittaa, onko koulutaksiyrittäjissä tai jossakin muussa sellaisessa potentiaalia, että jakelun pystyisi hoitamaan.

Postin kirjepalveluista vastaava johtaja Kaj Kulp ei tyrmää Sanomalehtien Liiton esitystä vaan pitää sitä tervetulleena.

– On oikein lämpimästi kannatettavaa, että haja-asutusalueilla pystytään kehittämään sellaisia malleja, joissa samalla kuljetuksella pystytään tuottamaan useampia eri palveluja. Se parantaa syrjäseutujen elinvoimaa. Siinä olemme samoilla linjoilla sanomalehtien kanssa.

Sen sijaan taajamien jakelussa Posti ei niele Sanomalehtien Liiton esitystä. Sanomalehtien Liitto ehdottaa, että päiväposti jaettaisiin aamun sanomalehtijakelun yhteydessä.

Kulpin mukaan asiaa on tutkittu, mutta sellaista mallia ei ole löytynyt, että sanomalehdet voisivat hoitaa Postin perusjakelun aamuisin.

Kulp huomauttaa, että Posti haluaa kolmipäiväisyydellä joustoa kirjepostin määrän vähentyessä.

Suuremmat kuljetukset toisivat Postille kustannussäästöjä, jotka hillitsisivät hintojen korotuspaineita.

Posti jatkaisi jakelua seitsemänä päivänä viikossa, mutta hinnat pitää neuvotella erikseen päiviltä, jotka eivät kuulu velvoitteeseen.

Hinta voi olla jopa kolminkertainen normaalipäivään verrattuna.

– Jakelukustannukset ovat nousseet jo niin paljon, että siihen on ollut äärimmäisen vaikeata sopeutua, Pirttijoki kertoo.

Hän pitää huolestuttavana sitä, että Posti voisi valita jakelulle viikonpäivät miten sattuu.

Myös Sanomalehtien Liiton Holmberg kiinnittää huomiota siihen, ettei liikenne- ja viestintäministeriön arviomuistiossa oteta kantaa minä päivinä lehdet jaetaan ja minä päivinä ei.