Poliisijärjestö ehdottaa talvinopeusrajoitusten löysentämistä – ”Järjestelmää tulisi päivittää vastaamaan nykytilannetta”

Liikenne

Liikkuvan poliisin Perinneyhdistys katsoo, että talvinopeusrajoitusjärjestelmää varten säädetty ohjetta ei ole vieläkään päivitetty vastaamaan nykyajan teiden olosuhteita.

Yhdistys muistuttaa tiedotteessaan, että nykyinen talvi- ja pimeän ajan nopeusrajoitusjärjestelmä otettiin käyttöön vaiheittain vuosien 1987–2004 välisenä aikana.

Vuonna 2019 kyseiset nopeusrajoitukset asetettiin silti edelleen voimaan Tiehallinnon (nykyisen Väyläviraston) vuonna 2009 antaman ohjeen mukaisesti.

Perinneyhdistys uudistaa nyt siis aloitteen, jonka se on tehnyt jo vuonna 2017.

Yhdistyksen mielestä ohjeistusta tulisi ehdottomasti päivittää autojen turvallista kuljettamista tukevien järjestelmien kehittyessä, tienpidon parantuessa, pääteiden kunnon parantuessa, ilmaston lämmetessä ja ehdottomasti myös päätieverkolla, mikä on 24 tuntia valaistu.

Toisaalta perinneyhdistys katsoo, että moottoriteiden 120 km/h-rajoituksien alentaminen pääsääntöisesti sataan kilometriin tunnissa on myös talvikaudella hyvin perusteltua.

Perusteltua on yhdistyksen mukaan jättää satasen rajoitus talvikaudeksi myös tieosuuksille, missä vastakkaiset ajosuunnat ovat kaiteella erotettu toisistaan tai missä on ajantasaisesti ohjatut vaihtuvat nopeusrajoitukset.

Myös niin sanottujen leveäkaistateiden nopeusrajoitus voisi jäädä kesärajoituksen piiriin talvella, vaikka kyseisellä tiellä ei olekaan ajosuuntia erottavaa kaidetta.

Perinneyhdistys toteaa lisäksi, että erityisesti vuorokauden ympäri valaistujen päätieosuuksien osalla tulisi pikaisesti muuttaa perusteita niin, että valaistus olisi peruste jättää tiealue talvikaudella kesäajan rajoituksen piiriin.

Nykyisen ohjeen vaatimus tien vähäliikenteisyydestä tulisi poistaa kyseisten valaistujen tieosuuksien osalta.

Samalla tulisi yhdistyksen mielestä poistaa myös vaatimus paikallisten liikenneyhteyksien turvallisesta järjestämisestä ja tievarsiasutuksen puuttumisesta.

Yhdistys huomauttaa, että maakunnissa ei todellisuudessa ole yhtään valaistua tieosuutta, jossa ei olisi tienvarsiasutusta ja liikenneyhteyksien osalla ainakin julkisen liikenteen palvelut ovat koko ajan vähenemässä.

Lisäksi perinneyhdistys katsoo, että talvi- ja pimeän ajan alempi nopeusrajoitusjärjestelmä tulisi voida asettaa voimaan ja päättää kilometrikohtaisesti alueellisissa ELY-keskuksissa, missä on yleensä paras tiedon alueen tiestöstä.