Poliisihallituksen selvitys ei löytänyt poliisista kiellettyä etnistä profilointia – " Kieltoa on hyvin vaikea valvoa"

Poliisi

Poliisissa ei ole todettu kiellettyä etnistä profilointia, mutta kieltoa on hyvin vaikea valvoa, kertoo Poliisihallituksen selvitys.

Poliisihallitus alkoi selvittää asiaa sen jälkeen, kun Long Play -julkaisu kertoi artikkelissaan poliisin ulkomaalaisvalvonnasta ja etnisestä profiloinnista kesäkuussa.

Long Playn jutun mukaan laitonta etnistä profilointia tapahtuu Suomessa jatkuvasti.
Myös esimerkiksi yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto arvioi viime vuonna, että poliisin ulkomaalaisvalvonta ei kaikilta osin täytä lainsäädännön tarkkuusvaatimusta.

Kielletyllä, syrjivällä etnisellä profiloinnilla tarkoitetaan toimia, joissa henkilö joutuu poliisitoimien kohteeksi esimerkiksi pelkän ulkonäkönsä perusteella, Poliisihallitus kertoo. Siitä on kyse esimerkiksi, jos ihminen pysäytetään pelkän ihonvärin takia.

Selvityksessä tarkasteltiin poliisiyksiköiden ohjeistusta ja käytäntöjä ulkomaalaisvalvonnassa. Samalla selvitettiin, ovatko yksiköt joutuneet puuttumaan laittomaan etniseen profilointiin.

– Selvityksen tulokset osoittavat, että poliisin toiminnasta kielletyn etnisen profiloinnin osalta ei juurikaan kannella tai valiteta, poliisiylitarkastaja Pekka-Matias Väisänen Poliisihallituksesta sanoo tiedotteessa.

Selvityksessä kävi ilmi neljä tapausta, joissa virkamiesten toimintaa kielletyn etnisen profiloinnin osalta selvitettiin. Selvitysten perusteella virkamiesten toiminnassa ei ollut kuitenkaan huomautettavaa.

Poliisiyksiköitä pyydettiin kuvaamaan etnisen profiloinnin kiellon toteuttamista yleisellä tasolla. Vaikka puutteita ei havaittu, Poliisihallitus myöntää, että kielletty etninen profilointi voi näkyä jossain muualla kuin yleisellä tasolla.

– Sinänsä on kuitenkin selvää, että jo luonteensakin vuoksi kielletty etninen profilointi näyttäytynee useimmin enemmänkin käytännön poliisitoiminnassa kuin yleisempänä systeemitason virheenä tai ongelmana, selvityksessä sanotaan.

Poliisihallituksen mukaan etnisen profiloinnin esiintulo riippuu monesti siitä, saako ”valvova taho” ylipäätään tietää epäasianmukaisesta menettelystä.

– On selvää, että etnisen profiloinnin kieltoa on hyvin vaikea valvoa nimenomaisesti.

Poliisihallitus toivookin huonoa kohtelua saaneiden avaavan suunsa.

– Epäasianmukaista käytöstä kohdanneiden olisi toivottavaa tuoda esiin epäkohtia, jotta niihin voidaan puuttua mahdollisimman tehokkaasti.