Oikeus löysäsi Talvivaaran päästörajaa

Talvivaara

Vaasan hallinto-oikeus on höllentänyt Talvivaaran kaivoksen sulfaattipäästörajaa Nuasjärven purkuputkiasiassa.

Vuotuinen yläraja on nyt 15 000 tonnia. Aiemmassa välipäätöksessään oikeus oli asettanut ylärajan 12 000 tonniin. Tiukennuksen jälkeen kaivos turvautui poikkeusjuoksutuksiin. Purkuputken alkuperäinen aluehallintoviraston määräämä sulfaattipäästöraja oli 24 000 tonnia vuodessa.

Oikeus muutti samalla putken lupapäätöksen määräaikaiseksi, kun se aiemmin oli voimassa toistaiseksi. Uusi lupahakemus on tehtävä elokuun 2017 loppuun mennessä. Nykyisellä luvalla kaivosta pyörittävä Terrafame saa jatkaa juoksutuksia vuoden 2018 loppuun.

Hallinto-oikeuden päätöksestä kertoi aiemmin Yle.

Purkuputkipäätöstä on luonnehdittu hyvin merkittäväksi Talvivaaran kaivoksen tulevaisuudelle. Tiukat päästörajat voisivat merkitä jopa kaivoksen alasajoa.

Hallinto-oikeuden mukaan välipäätöksen mukaiset 1 000 tonnin kuukausipäästöt eivät ole aiheuttaneet Nuasjärveen pysyviä kerrostumia. Uudessa päätöksessä kaivokselle annetaan lupa sulan veden aikaan enimmillään 2 000 tonnin kuukausipäästöihin. Jäiden aikaan kuukausiraja pysyy edelleen 1 000 tonnissa.

– Rajoituksella varmistetaan, ettei purkualueella aiheudu veden haitallista kerrostumista erityisesti talviaikaan, oikeus toteaa.