Nykyhallitukselle paras arvio puoluebarometrien historiassa – valtaosa suomalaisista pitää työtä onnistuneena

Joka toinen kertoi muuttaneensa suhtautumistaan hallitukseen aiempaa myönteisemmäksi koronapandemian aikana.
Politiikka

Kaksi suomalaista kolmesta (69 prosenttia) ajattelee Sanna Marinin hallituksen onnistuneen tehtävissään vähintään melko hyvin.

Vajaa neljännes (23 prosenttia) on asiasta päinvastaista mieltä, todeten toiminnan olleen vähintään melko huonoa.

Hallitus on toiminut hyvin 27:n ja melko hyvin 42 prosentin mielestä.

Neljätoista prosenttia pitää sen toimintaa melko huonona, vajaan kymmenesosan (9 prosenttia) antaessa sille huonon arvosanan.

Hallitusta koskeva tuore tulos on ylivoimaisesti paras noteeraus toukokuussa 1991 alkaneiden mittausten sarjassa.

Paavo Lipposen II hallituksen syyskuussa 2001 saama arvio on toiseksi paras. 47 prosenttia piti sen toimintaa vähintään melko hyvänä.

Marinin hallituksen saama arvosana on kuitenkin 22 prosenttiyksikköä parempi.

Koronakriisi on lisännyt hallituksen nauttimaa arvostusta.

Joka toinen (53 prosenttia) kertoi muuttaneensa suhtautumistaan hallitukseen aiempaa myönteisemmäksi koronapandemian aikana.

16 prosentin käsitykset ovat muuttuneet negatiivisemmaksi. 28 prosenttia totesi, ettei pandemia ole muuttanut heidän näkemyksiään hallituksesta suuntaan tai toiseen.

Sosialidemokraateista 73 prosenttia on ruvennut ajattelemaan hallituksesta aiempaakin myönteisemmin.

Vihreistä niin on tehnyt 69 prosenttia, vasemmistoliittolaisista 61 ja keskustalaisista 54 prosenttia.

Suomalaiset suhtautuvat tällä hetkellä positiivisimmin SDP:hen.

54 prosenttia ajattelee siitä tällä hetkellä erittäin tai melko myönteisesti.

44 prosentilla on vastaava käsitys vihreistä ja melkein yhtä monella keskustasta (42 prosenttia) tai kokoomuksesta (42).

39 prosenttia suhtautuu myönteisesti RKP:hen, vasemmistoliittoon melkein yhtä moni (37).

Perussuomalaiset herättää tällä hetkellä myönteisiä ajatuksia 32 prosentissa, kristillisdemokraatit (28 ) ja Liike Nyt (26) hiukan harvemmassa.

SDP:hen ja keskustaan suhtaudutaan selvästi positiivisemmin kuin runsaat puoli vuotta sitten, marraskuussa 2019.

SDP:llä nousua on 13 ja keskustalla 10 prosenttiyksikköä.

Näkemykset vihreistä ovat entiset. Myös muita puolueita koskevat muutokset ovat vähäisiä.

Varsinkin sosialidemokraatit uskovat hallituksen onnistuneen työssään.

Heistä 91 prosenttia pitää sen toimintaa vähintään melko hyvänä.

Myös muiden hallituspuolueiden kannattajat ovat tyytyväisiä hallitukseen.

Vasemmistoliittolaisista 87 prosenttia ajattelee sen onnistuneen vähintään melko hyvin.

84 prosenttia sekä vihreistä että keskustalaisista on samaa mieltä, RKP:n kannattajista vielä hieman suurempi osa (92 prosenttia).

Kokoomuslaistenkin enemmistö (62 prosenttia) kertoi pitävänsä hallituksen toimintaa vähintään melko hyvänä.

Perussuomalaisista tällä tavalla ajattelevia löytää vähemmän (31 prosenttia).

Oppositio sai tunnustusta lähinnä omiltaan. Perussuomalaisista 56 ja kokoomuslaisista 52 prosenttia arveli sen onnistuneen työssään vähintään melko hyvin.

Oppositiota on arvioitu puoluebarometrissä lokakuusta 2013 lähtien. Sekin sai nyt enemmän tunnustusta kuin kertaakaan aikaisemmin.

Oppositio on selvinnyt 31 prosentin mielestä työssään hyvin. Erittäin hyvä se on ollut viiden ja melko hyvä 26 prosentin mielestä.

14 prosentin mielestä oppositio on onnistunut huonosti esittäessään vaihtoehtoja hallituksen politiikalle. 33 prosenttia ajattelee sen toimineen melko huonosti.

Kantar TNS Oy on toteuttanut tutkimuksen 5.–11.5.2020.

Tutkimus on toteutettu Gallup Forumissa ja haastatellut edustavat 15–74 vuotta täyttänyttä väestöä (pl. ahvenanmaalaiset). Äänestämistä koskevat kysymyksenasettelut esitettiin äänestysikäisille.

Haastateltuja oli 1 248. Tutkimustulosten virhemarginaali on 2,8 prosenttiyksikköä suuntaansa.