Ministeriö ohjeistaa hoivakoteja: Hoitajien siirtymistä yksiköstä toiseen vältettävä

Koronavirus

Vanhusten hoivakodeissa pitää korona-aikaan välttää sekä asukkaiden että hoitajien ei-välttämätöntä siirtymistä yksiköstä toiseen, ohjeistaa sosiaali- ja terveysministeriö. 

Ministeriö on antanut kuntien ja kuntayhtymien ympärivuorokautisille asumispalveluyksiköille ohjeet, joita on tarkoitus täydentää pääsiäiseen mennessä.

Koronaviruksen leviämisen estämiseksi asiakkaita ei ministeriön mukaan pidä epidemian aikana siirtää hoitopaikasta tai yksiköstä toiseen, jos se ei ole heidän hoitonsa turvaamiseksi välttämätöntä.

– Oireilevat asiakkaat pitää mahdollisuuksien mukaan sijoittaa yhden hengen huoneeseen ja samalle osastolle. Samassa huoneessa ei saa hoitaa oireilevia ja oireettomia asiakkaita, ohjeissa katsotaan.

Henkilökunnan vaihtuvuus pitää ministeriön mukaan saada mahdollisimman pieneksi eikä hoitajien pitäisi työskennellä useammassa kuin yhdessä yksikössä.

Myös vainajien käsittelyyn koronaepidemian aikaan ohjeistetaan.

Hoitohenkilökuntaa kehotetaan käyttämään vainajaa käsiteltäessä samoja suojavarusteita kuin elävää potilasta hoidettaessa eli esimerkiksi kirurgista suu-nenäsuojusta ja suojalaseja.