Metsäteollisuus aloittaa työsulun sahoilla ja vaneritehtailla – Teollisuusliittoon kuuluvia työntekijöitä ei päästetä töihin

Metsäteollisuus

Metsäteollisuus aloittaa työsulun sahoilla ja vaneritehtailla eri puolilla maata 12. joulukuuta.

Teollisuusliittoon kuuluvia työntekijöitä ei päästetä kuuden vuorokauden mittaisen työsulun aikana töihin, ja palkanmaksu katkeaa työtaistelutoimen ajaksi.

Työsulku alkaa Teollisuusliiton kolmipäiväisen lakon päättyessä.

Sulku koskee yhteensä 32:ta sahaa sekä vaneri-, viilu- ja liimapuutehdasta Metsä Groupin, Pölkyn, Stora Enson, UPM:n ja Versowoodin tuotantolaitoksissa.

Metsäteollisuuden mukaan työsulun piiriin kuuluvat tuotantolaitokset tuottavat noin puolet koko toimialan 3,2 miljardin euron vuosituotannosta.

Työtaistelutoimella Metsäteollisuus haluaa vauhdittaa Teollisuusliiton paluuta neuvottelupöytään.

Metsäteollisuus on valmis palaamaan nopeallakin aikataululla neuvottelupöytään sopiakseen työehdoista, korostaa työmarkkinajohtaja Jyrki Hollmén.

– Teollisuusliitto on toimillaan osoittanut täyttä haluttomuutta sopia uusista työehdoista. Työsulku on lakkoa vastaava työtaistelutoimi, jolla haluamme saada neuvottelut jatkumaan, Hollmén sanoo.

Metsäteollisuuden mukaan Teollisuusliitto lopetti neuvottelut mekaanisen metsäteollisuuden työehtosopimuksesta yli viikko ennen sopimuskauden päättymistä ja kesken osapuolten yhdessä aikatauluttamaa neuvotteluprosessia.

Hollmén kertoi aamulla STT:lle, että työsulku merkitsee tuotannon kannalta käytännössä sitä, että Teollisuusliiton lakon sulkemien vaneritehtaiden ja sahojen tuotanto pysyy pysähdyksissä myös työsulun ajan.

Hänen mukaansa keskeinen kiistakysymys lakko- ja työsulkuilmoitusten taustalla on työaika ja siihen liittyvät kiky-tunnit.

– Teollisuusliitto ei ole halunnut neuvotella sopimusta, jos työaikaa ei lyhennetä.
Hollmén korostaa, että metsäteollisuuden ala on erittäin tukalassa kilpailutilanteessa, minkä lisäksi suhdanne on nyt laskeva.

– Kilpailemme Baltian maiden sekä Puolan ja Venäjän kanssa. Niissä työvoimakustannukset ovat alemmat ja työaika on pitempi kuin Suomessa. On täysin mahdotonta, että Suomen vastaus olisi lyhentää työaikaa laskevassa suhdanteessa, työmarkkinajohtaja linjaa.

Edellinen vastaava työsulku oli metsäteollisuudessa paperiteollisuuden kiistan yhteydessä vuonna 2005.