Marin ja Andersson: Kulttuurin ja liikunnan rajoitusten ennakoitua nopeampaa purkamista harkittava

Koronarajoitukset

Pääministeri Sanna Marin (sd.) kertoo twitterissä, että matalariskisten kulttuuri- ja urheilutilaisuuksien avaamista koronapassilla sekä ruokaravintoloiden aukiolon laajentamista on harkittava arvioitua nopeammassa aikataulussa.

Kulttuurin ja liikunnan rajoitusten ennakoitua nopeampaa purkamista esittää myös opetusministeri Li Andersson (vas.). Hänen mukaansa matalan koronariskin tapahtumia ja liikuntatiloja koskevien rajoitusten aiheellisuus on arvioitava.

– Hallitus tulee arvioimaan rajoitustoimien välttämättömyyttä suhteessa tautitilanteen kehitykseen, Marin kirjoittaa.

Hän muistuttaa, että jo aiemmin on sovittu, että lasten ja nuorten harrastustoimintaa koskevista suosituksista sekä korkeakoulujen etäopetussuosituksesta luovutaan tammikuun lopussa.

Anderssonin mukaan arviointi olisi erityisen ajankohtaista esimerkiksi teatterien, istumapaikallisten konserttien ja kuntosalien osalta.

Hän painottaa, että matalariskisten kulttuuritapahtumien rajoituksista on luovuttava heti kun se on epidemiatilanteen näkökulmasta mahdollista.

– Ala on toiminut vastuullisesti läpi pandemian ja kehittänyt toimivat käytännöt tartuntariskien minimoimiseksi, hän huomauttaa tiedotteessa.

Hänen mukaansa päättäjien on tehtävä osansa, jotta kovia kokenut kulttuuriala pääsee jatkamaan toimintaansa ja työpaikkojen menetyksiltä vältytään.

Andersson korostaa, että pandemian hoidossa on arvioitava jatkuvasti rajoitusten oikeudenmukaisuutta ja oikeasuhtaisuutta. Hänen mukaansa perusteita matalan riskin tapahtumia ja liikuntatiloja koskeville rajoituksille on aika arvioida uudestaan.

Rajoitusten tarpeellisuutta arvioitaessa on seurattava Anderssonin mukaan tarkalla silmällä sairaalahoidon kapasiteetin kehitystä. Mikäli kapasiteetti uhkaa ylittyä, on aikataulua arvioitava uudestaan.