Lääkäriliitto: Lääkäreiltä puuttuu suojavarusteita, koronatesteihin pääsyssä ongelmia

Suojavälineistä on ajoittaista tai jatkuvaa puutetta noin kolmanneksessa työpaikoista. Koronapotilaita hoitavissa yksiköissä yli viidesosa kokenut ongelmia lääkärien riittävyydessä.
Koronavirus

Vain 64 prosenttia koronapotilaita hoitavissa yksiköissä työskentelevistä lääkäreistä on sitä mieltä, että heidän työyksikössään on riittävästi suojavarusteita, Lääkäriliitto kertoo.

Tiedotteen mukaan Lääkäriliiton teettämään kyselyyn vastanneista 30 prosenttia ilmoitti, että omassa työyksikössä suojavarusteista on ajoittaista puutetta, ja kuusi prosenttia kertoi, että niistä on jatkuvasti pulaa.

Parhaiten suojavarusteita on sairaaloissa, joissa 69 prosenttia kyselyyn vastanneista lääkäreistä arvioi suojavarusteiden määrän olleen riittävä kyselyhetkellä.

Lisäksi joka neljäs kyselyyn vastannut lääkäri oli sitä mieltä, että työpaikalla ei ole annettu riittävästi ohjeistusta henkilökohtaisen tartuntavaaran estämiseksi. Lääkäriliiton mukaan kommenteista ilmenee, että ohjeistusta on tullut paljon, ja että se on ollut osin ristiriitaista.

Kyselyyn vastasi kaikkiaan 8 562 Lääkäriliiton jäsentä 8.–15. huhtikuuta.

Kyselyssä tiedusteltiin myös, onko vastaaja päässyt koronatestiin, jos hänellä on ollut hengitystieinfektion oireita.

Vastausten perusteella koronapotilaita hoitavassa yksikössä työskentelevä on päässyt todennäköisimmin testaukseen, mutta sielläkään noin joka kuudes ei ole päässyt testiin. Muissa potilastyötä tekevissä yksiköissä toimivista, hengitystieinfektion oireita saaneista lääkäreistä vain kaksi kolmesta kertoo päässeensä testiin.

Koronapotilaita hoitavissa yksiköissä työskentelevistä lääkäreistä yli viidesosa ilmoitti ajoittaisista tai jatkuvista ongelmista lääkärien riittävyydessä.

Ilmeni myös, että osa lääkäreistä on huolissaan siitä, että koronatilanteen vuoksi pitkäaikaissairauksia jää hoitamatta.

Lääkäriliitto pitää suojavarusteisiin ja testiin pääsyyn liittyviä ongelmia huolestuttavina.

Tiedotteen mukaan huolestuttavaa on myös se, että selvästi alle puolet niistä sairaaloissa toimivista lääkäreistä, jotka katsoivat kuuluvansa riskiryhmiin, oli päässyt siirtymään muihin työtehtäviin.

– Työntekijöiden ja potilaiden turvallisuuden vuoksi edellä mainitut asiat on saatava kuntoon, totesi Lääkäriliiton puheenjohtaja Tuula Rajaniemi tiedotteessa.

Kainuun Sote-kuntayhtymän vs. hallintoylilääkäri Olli-Pekka Koukkari arvioi suojavarustetilannetta siten, että kaikki koronavirukseen liittyvä kriittinen työ on voitu tehdä asianmukaisesti suojattuna.

– Sen sijaan esimerkiksi kotisairaanhoidossa on pulaa suojavarusteista. Tilanne lienee sama muuallakin Suomessa, Koukkari sanoo STT:lle.

Koukkarin mukaan suojavarusteiden riittävyys on paranemassa ainakin Kainuussa ”joidenkin päivien kuluessa”.

Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä ei ole akuuttia pulaa suojavarusteista – mutta lähellä sitä on käyty.

– Ajoittain joku suojavaruste on uhannut loppua, mutta ei ole kuitenkaan loppunut, luonnehti operatiivisen palvelualueen johtaja Jyrki Jalkanen.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä joudutaan tekemään aktiivisesti töitä koronapandemian suojavarusteiden hankinnassa, mutta varsinaista pulaa ei ole koettu, arvioi johtajaylilääkäri Jyri J. Taskila.

– Osaa varusteita on riittävästi, osassa varasto riittää vain noin viikoksi, Taskila toteaa.