Kysely: Kuntavaalien äänestysaktiivisuus saattaa nousta rahtusen – perussuomalaiset epävarmimpia äänestäjiä

Kuntavaalit

Suomalaisten äänestysaktiivisuus huhtikuun kuntavaaleissa näyttäisi olevan hienoisessa nousussa neljän vuoden takaisesta, kertoo Kunnallisalan kehittämissäätiö (KAKS).

Säätiön teettämässä kyselyssä 60 prosenttia kaikista äänestysikäisistä ilmoitti äänestävänsä varmasti kuntavaaleissa.

Lukema on kaksi prosenttiyksikköä korkeampi kuin neljä vuotta sitten toteutetussa vastaavassa tutkimuksessa. Vuoden 2017 kuntavaaleissa äänestysaktiivisuus kohosi 59 prosenttiin.

–  Aiempien vaalien alla toteutettujen tutkimusten perusteella tiedetään, että äänestämisestään täysin varmojen osuus ennustaa melko hyvin toteutuvaa äänestysprosenttia, KAKS kertoo tiedotteessa.

Eri puolueiden kannattajista varmimpia omasta äänestämisestään ovat kokoomuksen kannattajat, joista lähes neljä viidestä sanoi äänestävänsä varmasti.

Perussuomalaisten kannattajat ovat muiden puolueiden kannattajia jonkin verran vähemmän varmoja äänestäjiä. Puolueen kannattajista kaksi kolmesta aikoo varmasti käyttää äänioikeuttaan.

Keskustan kannattajista 68 prosenttia aikoo varmasti äänestää huhtikuun vaaleissa.

Kyselyn mukaan hallituspuolueen kannattajat ovat keskimäärin varmempia äänestäjiä kuin oppositiopuolueiden kannattajat.

Alueellisesti äänestämisestään täysin vakuuttuneita löytyy keskimäärää enemmän pääkaupunkiseudulta ja Uudeltamaalta.

Maaseutumaisissa kunnissa sekä Itä- ja Pohjois-Suomessa ollaan vähemmän varmoja äänioikeuden käyttämisestä.

Nuoret, opiskelijat, työntekijät, työttömät ja vähemmän koulutetut ovat keskimääräistä epävarmempia omasta äänestämisestään.

Ylemmät toimihenkilöt, korkeasti koulutetut sekä eläkeläiset ovat sen sijaan keskimääräistä varmempia omasta äänestämisestään.

Tutkimuksen toteutti Kantar TNS Oy.

Tutkimusta varten haastateltiin hieman yli tuhat 18–79-vuotiasta suomalaista marras–joulukuun vaihteessa. Tulosten virhemarginaali on vajaat kolme prosenttiyksikköä molempiin suuntiin.