Kuluuko olutta, kertyykö painoa? – kehnot elintavat näkyvät laboratoriossa jo ennen kuin itse huomaat haittoja

Terveys

Tuoreen tutkimuksen mukaan huonot elintavat näkyvät laboratoriotuloksissa usein jo ennen varsinaisten haittojen ilmaantumista.

Hyvin kohdennetut laboratoriotestit ovatkin hyvä työkalu elintavoista aiheutuvien terveysriskien arviointiin, haittojen ennaltaehkäisyyn ja potilaan voinnin seurantaan, käy ilmi Ulla Nivukosken lääketieteen alan väitöstutkimuksesta.

Tavallisimmat elintavoista aiheutuvat terveysriskit liittyvät alkoholin liikakäyttöön, tupakointiin, liikunnan puutteeseen, epäterveelliseen ruokavalioon ja ylipainoon. 

Samalla laboratoriotestit toimivat työkaluina, joiden perusteella elintapariskit voidaan luontevasti ottaa puheeksi. Muutokset tuloksissa saattavat motivoida potilasta terveellisempiin elintapoihin.

Tuloksia voidaan hyödyntää niin käytännön potilas- ja neuvontatyössä kuin laadittaessa kansallisia suosituksia, joiden tavoitteena on ohjata väestöä terveellisempien elintapojen omaksumiseen ja niissä pysymiseen.

Nivukoski väittelee tohtoriksi 24. huhtikuuta. Tutkimustyö on tehty Seinäjoen keskussairaalassa.