Keskustaryhmyri Kurvinen perussuomalaisten varjobudjetista: Rahasammon taonta maahanmuutosta on suomalaisten harhaanjohtamista – ”Työllisyystoimet puuttuvat, talousluvut vedetty kuin kani hatusta”

Perussuomalaisten varjobudjetti

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen kiittelee perussuomalaisten varjobudjettia pyrkimyksestä parantaa yhteiskuntamme heikompiosaisten, kuten ikäihmisten ja lapsiperheiden, toimeentuloa tai ihmisten arjen turvallisuutta.

– Lapsiperheköyhyys on Suomen vakavimpia ongelmia. Myös moni ikäihminen on taloudellisesti tiukoilla, Kurvinen muistuttaa kannanotossaan.

Siksi Kurvisen mukaan ensi vuoden budjetissa nostetaan niin pienimpiä eläkkeitä kuin pienimpiä vanhempainpäivärahoja ja lapsilisiä. Myös poliisien määrää lisätään.

Kurvinen muistuttaa perussuomalaisille kuitenkin, että sinällään oikeiden ja tärkeiden asioiden toteuttamiselle oltava myös katetta.

– On ensinnäkin melkoista tavallisten suomalaisten harhaanjohtamista antaa ymmärtää, että maahanmuutto on joku ehtymätön rahasampo, josta voi ammentaa loputtomasti rahaa kaikkeen muuhun.

Vielä vakavampaa Kurvisen mielestä on, että perussuomalaisten vaihtoehto ei näytä sisältävän yhtäkään varsinaista toimenpidettä työllisyyden parantamiseksi.

– Keskustan linja on kääntää kaikki kivet, jotta yhä useampi suomalainen saisi töitä. Vain siten voimme turvata ihmisten palvelut, pitää huolta heikompiosaisista ja hoitaa koko Suomen taloutta vastuullisesti myös tulevaisuudessa.

Kurvinen pitää todella huolestuttavana, että perussuomalaisilla näyttää myös valtiovarainministeriön arvion mukaan olevan vaihtoehtonsa pohjana pitkälle omat taloudelliset lukunsa.

– Ne on vedetty kuin kani hatusta ja ovat mitä sattuu. Kyllä kansanvaltaiseen menoon kuuluu, että numerot ja ylipäätään tosiasiat ovat kaikille samoja. Perussuomalaisten on esitettävä asiantuntijoiden, median, muiden puolueiden ja ennen muuta tavallisten suomalaisten arvioitaviksi ne vedenpitävät laskelmat, joihin he esityksensä perustavat.

Keskusta on Kurvisen mukaan pyytänyt valtiovarainministeriötä arvioimaan perussuomalaisten ehdotusten vaikutuksia.

– Alustavien arvioiden mukaan arvonlisäverovelvollisuuden alarajan ja huojennusalueen korottaminen tarkoittaisi perussuomalaisten arvioiman 20 miljoonan euron sijaan noin 90 miljoonaa euron veromenetystä ja eläkeläisten verotuksen yhdenmukaistaminen työtulojen kanssa perussuomalaisten kertoman 50 miljoonan euron sijaan noin 350 miljoonan euron veromenetystä.

Myös perussuomalaisten ilmoittamat verotuottomenetykset perintöverotuksen muuttamisesta ja omaishoidontuen verovapaudesta herättävät Kurvisen mukaan kysymyksiä.

– Lisäksi perussuomalaiset rahoittavat vaihtoehtoansa muun muassa yritystukien 100 miljoonan euron leikkauksella yksilöimättä, että mihin tämä kohdentuisi. Tuulivoimatuista kirjattu 229 miljoonaa euron säästö on käytännössä mahdoton toteuttaa ensi vuoden budjetissa perustuslain omaisuudensuojan ja valtion tekemien sitoumusten vuoksi.

– Perussuomalaisten vaihtoehtobudjetissa näyttää olevan varovaisesti arvioidenkin reippaasti yli puolen miljardin euron aukko todellisten vaikutusten ja heidän itse esittämänsä arvion välillä, Kurvinen huomauttaa.