Keskustapäättäjät: Sipilä onnistunein, Toivakka epäonnistunein ministeri

Presidenttipeli alkoi sopivaan aikaan, puoluevaltuutetut arvioivat
Puoluevaltuusto

Juha Sipilä on hallituksen onnistunein ministeri. Tätä mieltä on lähes kaksi kolmasosaa Suomenmaan kyselyyn vastanneista keskustan puoluevaltuutetuista.

Sanat määrätietoinen, johtaja ja sovittelu nousevat taajaan esille, kun puoluevaltuutetut kommentoivat Sipilää.

Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen (kesk.) saa 14 prosenttia äänistä ja liikenneministeri Anne Berner (kesk.) kahdeksan.

Epäonnistuneimpien ministereiden kärjen muodostaa kokoomuskolmikko.

Ulkomaankauppaministeri Lenita Toivakka saa 27 prosenttia, valtiovarainministeri Alexander Stubb 24 ja opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen 14 prosenttia soraäänistä.

– Toivakka on kaikkein näkymättömin ministereistä, kuittaa Jorma Leskelä.

Tunne hallituspolitiikan liiallisesta oikeistolaisuudesta on kasvanut hieman keskustan puoluevaltuuston jäsenistössä.

Jäsenet antavat kuitenkin hallitukselle kouluarvosanan kahdeksan. Työ on ollut poukkoilevaa, mutta päätöksiäkin on tehty, arvioivat vastaajat.

Aiemmassa helmikuun kyselyssä 34 prosenttia vastanneista piti Sipilän hallituksen politiikkaa liian oikeistolaisena. Huhtikuussa osuus on 37.

– Oikeudenmukaisuutta pitää pystyä toteuttamaan paremmin, vaatii Sirkka-Liisa Anttila.

Osa vastaajista toivoo hallitukselta lisää jämäkkyyttä.

– Yhteiskuntasopimuksessa olisi ollut paikka tuoda valta takaisin demokraattisesti valituille päättäjille, sanoo Topi Seppälä.

Lähes 90 prosenttia vastaajista on tyytyväisiä sote-ratkaisuun, jossa kaikista maakunnista tulee myös sote-alueita ja kuluttajat saavat vapauden valita, kuka palvelun tarjoaa.

Tyytymättömiä on vain viisi prosenttia.

Merkittävä joukko ilmaisee kuitenkin huolensa linjasta, jonka mukaan julkisetkin palvelut yhtiöitetään.

– Se on aiheuttanut todella suurta hätäännystä, kertoo Reetta Kananoja.

Suomenmaa kysyi vielä erikseen aluepolitiikan kokonaisuudesta, jota miltei kolme neljäsosaa pitää onnistuneena.

– Maakuntahallinnolla maan eri osat saavat entistä paremmat eväät kehittymiseen, toteaa Matti Leiviskä.

Noin viidenneksen mielestä se on ollut liian keskittävää. Osa moittii sitä, ettei linjaa tahdo löytyä.

Tuomas Kettunen ja Hannu Takkula nimeävät vieraiksi hankkeiksi Tampereen raitiotien ja Helsingin Raide-Jokerin.

Presidenttipeli on alkanut keskustalla sopivaan aikaan, arvioi enemmistö puoluevaltuutetuista.

Neljännes vastanneista kokee, että asiassa kiirehdittiin suotta.

Niukka valtaosa pitää Matti Vanhasen ehdokkuutta presidentinvaaleissa taputeltuna.

– Matti on hyvä, mutta niin olisi terve kilpailukin, kommentoi eräs vastaaja.

Vanhaselle kirittäjää toivoo 43 prosenttia puoluevaltuutetuista. Selvästi useimmin mainittu nimi on elinkeinoministeri Olli Rehn.

Puoluevaltuuston puheenjohtaja Jouni Ovaska voi vetäytyä tehtävästään tyytyväisenä, sillä 80 prosenttia puoluevaltuustosta pitää hänen työtään onnistuneena.

Moitteet liittyvät lähinnä Ovaskan vähäiseen esilläoloon ja niukkaan yhteydenpitoon. Marisanna Jarva nousee Ovaskan seuraajaehdokkaita kysyttäessä huomattavasti muita useammin esille.

Suomenmaan kyselyyn vastasi 76 keskustan 130 puoluevaltuutetusta 12.–17. huhtikuuta.