Keskustan sosiaali- ja terveyspoliittinen seura vaatii vahvaa visiota sosiaaliturvan uudistamiseksi – Siirtyisi tilkkutäkkimäisestä järjestelmästä negatiivisen tuloveron suuntaan

”Sosiaaliturvaa ja verotusta tulee yhdistää niin, että niiden tuloeroja tasaavat ja eriarvoisuutta vähentävät vaikutukset vahvistuvat”
Sosiaaliturva

Sosiaali- ja terveyspoliittinen seura perää keskustalta vahvaa näkemystä ja aloitteellisuutta sosiaaliturvan uudistamiseksi.

Seura korostaa, että sosiaaliturvan uudistamista on jatkettava seuraavalla hallituskaudella parlamentaarisesti.

– Tavoitteena tulee olla kehittää nykyistä byrokraattista ja tilkkutäkkimäistä sosiaaliturvajärjestelmää negatiivisen tuloveron suuntaan purkamalla samalla vanhoja syyperustaisia etuuksia. Sosiaaliturvaa ja verotusta tulee yhdistää niin, että niiden tuloeroja tasaavat ja eriarvoisuutta vähentävät vaikutukset vahvistuvat, seura peräänkuuluttaa kannanotossaan.

Seuran mukaan sosiaaliturvan pitää taata yksilön toimeentulo kaikissa elämäntilanteissa.

– Vapaiden ja autonomisten yksilöiden yhteiskunnassa jokainen ihminen on oikeutettu riittävään toimeentuloon ja jokaisen ihmisen täytyy voida luottaa, että tarvittaessa tällainen toimeentulo hänelle turvataan.

Vastineeksi jokaiselta voidaan odottaa yhteisen hyvän edistämistä parhaansa mukaan.

– Tällaisen yhteiskuntasopimuksen tulee perustua luottamukseen – ei pakkoon.

Valtio ja sen palvelut ovat ihmistä varten – ei päinvastoin.

Keskustan sosiaali- ja terveyspoliittinen seura

Keskustalaiset kantavat huolta koulutusmahdollisuuksien, varallisuuden ja poliittisen osallistumisen eriytymisestä.

– Yhteiskuntamme jakaantuu kupliin ja yhteiskunnallinen ilmapiiri on niin jännittynyt, että ymmärrystä erilaisten ihmisten ja väestöryhmien välillä on yhä useammin vaikea löytää.

Seura kannustaakin keskustaa osallistumaan aktiivisesti politiikan suunnan muuttamiseen.

Se näkee, että eriarvoisuuden torjunta ja köyhän asia pitää palauttaa talous- ja sosiaalipolitiikan keskiöön.

Sosiaaliturvaa pitää seuran mielestä rakentaa ihmisen näkökulmasta niin, että yksilölle jää mahdollisimman suuri vapaus määritellä itse elämänsä suunta ja sisältö.

Keskustalaisessa arvomaailmassa tämä on myös valtion ja koko julkisen sektorin keskeisin tehtävä. Valtio ja sen palvelut ovat ihmistä varten – ei päinvastoin.