Keskustan Ovaska: Suomen asema EU:ssa uhattuna

Euroopan unioni

Keskustelu Euroopan unionista on yksipuolistunut, yksinkertaistunut ja polarisoitunut tavalla, joka ei palvele Suomen kansallista etua, keskustan kansanedustaja Jouni Ovaska varoittaa.

– Euroopan unionista käydyn keskustelun alistaminen puoluepoliittiselle taktikoinnille ja lyhytnäköisille näkemyksille on vaarassa heikentää Suomen roolia Euroopan unionin jäsenmaana ja mahdollisuuksiamme vaikuttaa täysimääräisesti Euroopan unionin tulevaisuuteen, keskustan suuri valiokunta -ryhmän vetäjä lisää tiedotteessaan.

Ovaska muistuttaa, että Suomi on opittu tuntemaan EU:ssa ennustettavana, vakaana ja ratkaisukeskeisenä jäsenmaana.

Suomi on pyrkinyt aktiivisesti vaikuttamaan päätösten valmisteluun tuomalla esille sekä kansallisia kantoja että näkemyksiä eurooppalaisesta kokonaisedusta.

Ovaskan mukaan Suomessa käyty keskustelu EU:n elpymispaketista on aiheuttanut apävarmuutta ja hämmennystä Euroopassa.

– Kansantaloutemme menestyksen ja työllisyyden kannalta keskeisissä kysymyksissä on haettava yhteistä linjaa. Esimerkiksi metsäpolitiikkaan liittyvissä kysymyksissä Suomesta ei voi lähteä Brysseliin montaa ristiriitaista näkemystä. Kansallisen EU-linjan kirkastamiselle on selkeä tilaus.

Keskustaedustaja peräänkuuluttaakin EU-politiikkaan laajaa kansallista näkemystä, jossa huomioidaan tasapainoisesti edunvalvonnan näkemykset sekä suomalaisen elinkeinoelämän, yrittäjien ja palkansaajien yhteinen etu.

– Avainroolissa on talouspolitiikka, jossa kiteytyy vastuullisen elpymis- ja uudistuspolitiikan linja sekä paluu yhdessä sovittuihin pelisääntöihin. Eduskunnan valtiovarainvaliokunnassa hyväksytty mietintö EU:n omien varojen päätöksestä oli tässä mielessä askel oikeaan suuntaan.

Ovaskan mukaan Euroopan tulevaisuuskonferenssissa on keskityttävä unionin taloudellisen vaurauden ja turvallisuuspoliittisen vakauden vahvistamiseen.

Tulevaisuuskonferenssi kokoaa kansalaisia yhteen käymään keskustelua ja esittämään näkemyksiä Euroopan tulevaisuudesta.