Keskustan Ovaska ehkäisisi ulkopuolelta tulevaa vaikuttamista määräenemmistöpäätöksillä: "Euroopan unioni on yhtä heikko kuin sen heikoin lenkki"

Eurooppa-päivä

Keskustalaisempi Eurooppa-työryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Jouni Ovaska (kesk.) on osallistunut Eurooppa-päivän kunniaksi Euroopan tulevaisuuskonferenssin kokoukseen.

Eduskunnan valtuuskuntaan kuuluneen Ovaskan mielestä tärkeimmät konferenssissa esiin nousseet huolet liittyvät unionin toimivaltaan.

– Perustavanlaatuinen kysymys on se, kuinka hyvin Euroopan unioni pystyy vastaamaan kriiseihin. Normaaliaikana päätöksenteko kestää toimielinten kankeuden, mutta pandemian tai sodan iskettyä päätöksenteon toimivuutta koetellaan, Ovaska muistuttaa.

Turvallisuuspoliittisissa päätöksissä puolestaan tarvittaisiin määräenemmistöpäätösten laajentamista.

Ongelmaksi on muodostunut yksimielisyysvaatimus, joka mahdollistaa yksittäisten jäsenmaiden talutusnuoraan joutumisen.

Koko alueen yhteiseen turvallisuuteen vaikuttavissa päätöksissä olisikin Ovaskan mukaan tärkeää, että jäsenmaat olisivat yhtenäisiä.

– Euroopan unioni on yhtä heikko kuin sen heikoin lenkki. Ulkopuolelta tulevaa vaikuttamista voidaan ehkäistä määräenemmistöpäätöksiä mahdollistamalla. Lisäksi tarvitaan entistä tiiviimpää  yhteistyötä Euroopan unionin ja Naton kesken. Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyys selkeyttää osaltaan Euroopan turvallisuusarkkitehtuuria ja vahvistaa Pohjois-Euroopan turvallisuutta ja vakautta, edustaja muistuttaa.

Ovaska nostaa esiin myös toimivaltakysymyksen toisen puolen. Demokratiaan liittyy kansalaisten mahdollisuus vaikuttaa itseään koskeviin päätöksiin.

– Päätökset tulee tehdä siellä, missä niiden vaikutukset näkyvät. Euroopan unionin on keskityttävä suuriin talouden, turvallisuuden ja Euroopan aseman vahvistamisen kysymyksiin, hän painottaa.