Keskustan opettajakansanedustajat iloitsevat oppivelvollisuusuudistuksen etenemisestä – "Jokaiselle nuorelle räätälöidään sopiva koulutuspolku"

Hilkka Kemppi, Mikko Kinnunen, Pasi Kivisaari, Petri Honkonen, Hanna-Leena Mattila ja Jouni Ovaska pitävät välttämättömänä sitä, että jokainen nuori suorittaa vähintään toisen asteen tutkinnon
Oppivelvollisuus

Keskustan opettajataustaiset kansanedustajat pitävät oppivelvollisuusiän korottamista 18 ikävuoteen merkittävänä uudistuksena. Toisen asteen koulutuksesta tulee myös maksuton 21 ikävuoteen saakka.

Hilkka Kemppi huomauttaa, että yhdenkään nuoren opiskelu ei jää enää kiinni siitä, onko vanhemmilla varaa ostaa kirjoja ja muita oppimateriaaleja.

Mikko Kinnusen mukaan tämä on erityisen tärkeää pienituloisten ja monilapsisten perheiden nuorten tasavertaisten opiskelumahdollisuuksien edistämiseksi.

On välttämätöntä, että jokainen nuori suorittaa vähintään toisen asteen tutkinnon, kuusi keskustalaista opettajakansanedustajaa toteaa yhteisessä tiedotteessaan.

Pasi Kivisaari huomauttaa, että oppivelvollisuutta voi suorittaa jatkossa lukion ja ammatillisen koulutuksen ohella esimerkiksi kansanopistoissa, valmentavassa koulutuksessa tai työpaikalla oppien.

– Jokaiselle nuorelle räätälöidään sopiva koulutuspolku ja oppimisen ohjaus ja tuki varmistetaan.

Oppivelvollisuuden uudistamiselle on tullut laajalti tukea, Petri Honkonen huomauttaa.

– Ekonomistit ovat korostaneet, että oppivelvollisuusuudistus on pidemmällä tähtäimellä vaikuttava keino työllisyysasteen nostamiseksi ja nuorten syrjäytymisen ennaltaehkäisemiseksi. Uudistuksen arvioidaan varovaisissakin arvioissa maksavan itse itsensä takaisin.

Keskustan edustajat korostavat, että uudistus on myös inhimillisesti tärkeä ja turvaa perustuslailla taattuja sivistyksellisiä oikeuksia.

– Jokaisella on oikeus lähtökohdistaan ja perheen taloudellisesta tilanteesta riippumatta opiskella niin pitkälle kuin motivaatiota ja kykyjä riittää, Hanna-Leena Mattila toteaa.

– Erittäin laajan uudistuksen vaikutuksia on tärkeä seurata tarkkaan ja tehdä tarvittaessa muutoksia koulutuksen saavutettavuuden turvaamiseksi, Jouni Ovaska linjaa.

Eduskunta käsittelee oppivelvollisuusuudistusta tiistaina sivistysvaliokunnan mietinnön pohjalta.

Uudistus koskisi ensimmäisen kerran perusopetuksen keväällä 2021 päättäviä nuoria eli pääosin vuonna 2005 syntyneitä.

Kommentit (1)

  • Lukija21

    Kaunis tavoite. Miten ne, jotka eivät kykene nykyistäkään oppivelvollisuutta suorittamaan, saadaan jatkamaan toisen asteen loppututkintoon. Opettaja, joka tähänkin asti on saanut palkkaa verovaroista, puolustaa systeemiä, jossa oman alan työt (ja palkkakertymä) lisääntyvät muutamalla prosentilla. Eiköhän ensin pitäisi huolehtia koulupudokkaista ja saattaa heidät tavalla tai toisella työn syrjään kiinni, ja vasta sen jälkeen tavoitella kuuta taivaalta.

    Lukekaa ajatuksella näiden ”kansankynttilöiden” mietteet. Eikö nytkin jokaisella ole perustuslaillinen oikeus ja tosiasiallinen mahdollisuus kouluttautua niin pitkälle kuin kynnet kestävät?

    Eräs julkilausuman allekirjoittaja opettaa (kirjallinen kysymys eduskunnassa), että betonia tehdään fossiilisesta öljystä, ja toinen, että Kulmunin ei olisi pitänyt erota viestintäsekoilujensa takia. Huonosti on toinen/korkeakouluaste näköjään suoritettu.

Voit kommentoida kirjauduttuasi palveluun. Tarvitset kirjautumiseen Suomenmaa-tunnuksen